18 Jun

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai:

A Magyarországra történő  belépéssel kapcsolatos -  2020. július 14 éjféltől életbe lépő - szabályozásról javasoljuk, hogy tájékozódjon a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben: 341/2020 (VII) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól, illetve a Magyar Közlöny 38. számú mellékletében kerültek feltüntetésre az országok színek szerinti besorolása (Közlemény a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról. 

Magyar Közlöny: 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3ded363d88858fa8cb693217c955d93eced831f3/megtekintes

Az országok besorolása: (A besorolás hetente változhat!!!)

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5f7b3f6959f8e2f23dd5a96a3817d28db9e2213/megtekintes  

 

Tájékoztató a magyar állampolgárok Magyarországra történő hazatérésének rendkívüli szabályairól a COVID-19 járvány miatt:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

 

11. A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok

15. § (1) Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célból történő belépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár

a) rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel,

b) hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint

c) célországba történő beutazása, és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított.

(3) Az (1) bekezdés szerint beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár a Magyarország területén történő áthaladás során csak az (5) bekezdés szerint meghatározott útvonalon közlekedhet, és – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki okból –, az (5) bekezdés szerint meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és az (5) bekezdés szerint meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

(4) Az (1) bekezdés szerint beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár az (5) bekezdés szerint meghatározott pihenőhelyen történő megálláson kívül a meghatározott útvonalon való haladását csak azonnali beavatkozást igénylő műszaki vagy egészségügyi szükséghelyzetben szakíthatja meg, és állhat meg.

(5) Az országos rendőrfőkapitány meghatározza, és a rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát, a pihenőhelyeket és a Magyarország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet.

http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor

 

Tájékoztató a COVID-19 járvány miatti Magyarországra történő belépés szabályairól nem magyar állampolgárok esetében

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-covid-19-jarvany-miatti-magyarorszagra-torteno-belepesi-korlatozasokrol