Magyar állampolgárok Magyarországra bármikor, bármilyen körülmények között hazatérhetnek. Ugyanakkor sok országban ismét növekedésnek indult a megbetegedések száma, ezért a vírus behurcolásának megakadályozása érdekében a Kormány szigorú határvédelmi intézkedéseket rendelt el.

Figyelemfelhívás: Felhívjuk a figyelmét a Lengyelországból hazatérő magyar állampolgároknak, hogy gépkocsival történő hazaútjuk előtt tájékozódjanak a Szlovákiában, illetve Csehországban bevezetett korlátozó intézkedésekről. Jelenleg Lengyelországból Szlovákián át zökkenőmentesen lehet hazajutni, ugyanakkor információink szerint Csehországból Szlovákiába csak karantén-kötelezettséggel/negatív COVID-19 teszttel lehet belépni. Javasoljuk, hogy hazaútjukkor Csehországot kerüljék el. Amennyiben a Csehországon történő átutazást választják, javasoljuk, hogy Magyarország Prágai Nagykövetségén, valamint Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén érdeklődjenek a koronavírus helyzetről és a Szlovákiába  SK-CZ határon keresztül történő belépés szabályairól.

2020. szeptember 1-től hatályba lépő (2020.09.05-től hatályos módosításokkal) beutazási korlátozások Magyarország területére ide kattintva érhető el. 

A Lengyelország és Magyarország közötti légi járatok  szeptember elsejét követően jelentősen csökkentek.  

1. A Cseh Köztársaság, a  Lengyel Köztársaság, illetve a  Szlovák Köztársaság állampolgára – a  450/2020 (X.5.) Korm. Rendelet alapján - Magyarország területére beléphet, ha

a) igazolja, hogy valamely magyarországi szálláshelyen legkésőbb 2020. október 31. napjáig legalább egy napra foglalással rendelkezik, és a foglalás e kormányrendelet hatálybalépése előtt (azaz 2020. október 6. előtt)  történt, és

b) a belépést megelőző 5 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

A rendelet továbbá magyar állampolgár, illetve a  magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja részére felmentést ad (a karantént  előíró rendelkezés alól), ha

a) Magyarország területére a  Cseh Köztársaság, a  Lengyel Köztársaság vagy a  Szlovák Köztársaság területéről lépett be,

b) az a)  pontban meghatározott valamely állam területén található szálláshelyen a  hazaérkezése napját megelőző napra e kormányrendelet hatálybalépését megelőzően (2020. október 6. előtt) szállásfoglalással rendelkezett, és

c) a hazaérkezését követően Magyarországon egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Általános információ:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-covid-19-jarvany-miatti-magyarorszagra-torteno-belepesi-korlatozasokrol

  1. SZEPTEMBER 1-TŐL az egyes országok színek szerinti besorolása megszűnt: a beutazási szabályok egységesek, függetlenül attól, hogy ki honnan érkezik (kivétel az 1. pontban leírtak).

Magyar állampolgárok (és okirattal igazolt külföldi családtagjaik) továbbra is bárhonnan külön engedély nélkül, jelenleg karantén-kötelezettség mellett, - mely két darab, 48 órás különbséggel Magyarországon elvégzett PRC típusú negatív COVID-19 teszttel rövidíthető - (lasd 2/C pont) – hazatérhetnek. Magyar családtaggal nem rendelkező külföldi állampolgárok azonban főszabály szerint nem léphetnek be az országba, kivéve aki:

-) Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja;

-) rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja;

-) magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére;

-) a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére;

-) hivatalos látogatás céljából lépi át a határt.

Bizonyos feltételekkel beléphetnek továbbá a katonai konvojok, kapcsolt vállalkozások tisztségviselői/munkavállalói, meghatározott szomszédos államok állampolgárai 30km-es sávban,  átutazók a kijelölt útvonalon (humanitárius korridor - bővebben ld. 2/A. pont), sportesemények résztvevői,  továbbá azok, akiknek beutazását a beutazási hely szerinti illetékes rendőrség méltányosságból engedélyezte.  A méltányossági engedély kérelmezésére vonatkozó részletes szabályokat az 2/B. pont tartalmazza. Az országba történő belépéskor mindenki egészségügyi ellenőrzésen esik át (testhőmérés és kikérdezés), majd az eredménytől függően - fertőzés gyanúja esetén - kijelölt karanténba, egyébként pedig 14 napig hatósági házi karanténba kell vonulnia. A karanténszabályokra (illetve karantén alóli mentességre) vonatkozó részletes információkat a 2/C. pontban találja.

A Magyarországra történő belépés mindenkor hatályos szabályaival kapcsolatban a Rendőrség honlapján ( http://www.police.hu/hu/hataratlepessel-kapcsolatos-aktualis-informaciok  ) találhatnak részletes tájékoztatást.

Amennyiben sem a Nagykövetség honlapján, sem a Rendőrség honlapján nem talál választ a magyarországi határátlépéssel kapcsolatosan felmerülő kérdésére, kérjük forduljon közvetlenül a Rendőrséghez:  ( http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek ), vagy érdeklődjön a Koronavírus Ügyeleti Központnál a koronavirus@1818.hu email címen.

2/A  Mi az eljárás abban az esetben, ha a lakóhelyem valamelyik szomszédos országban van (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Ausztria), és Magyarországon (Budapesten) csak átutaznék (tranzitálnék)?

Személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére az léphet be, aki a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 betegség gyanúját nem állapítja meg. Fertőzés-gyanús külföldi személy Magyarország területére nem léptethető be. A belépés további feltétele, hogy a személy hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, külföldi állampolgár esetén rendelkezzen a schengeni beutazási feltételekkel, valamint további feltétel (akár magyar, akár külföldi állampolgárról van szó), hogy a célországba történő beutazása, és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos országba történő belépése biztosított legyen. A rendőrség meghatározza az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát (humanitárius korridor), a pihenőhelyeket és az ország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet. A beléptetett személy Magyarország területén történő áthaladás során csak a rendőrség által meghatározott útvonalon közlekedhet, kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges (egészségügyi vagy műszaki) okból, a kijelölt pihenőhelyeken állhat meg, és a legrövidebb idő (maximum 24 óra) alatt köteles elhagyni Magyarország területét. 

A témában, kérjük, tekintse át az alábbi oldalakat is.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/humanitarius-korridor-0 

http://www.police.hu/hu/hataratlepessel-kapcsolatos-aktualis-informaciok

További kérdés esetén látogasson el a Rendőrség honlapjára vagy érdeklődjön közvetlenül a Rendőrség http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek), illetve a Koronavírus Ügyeleti Központ: koronavirus@1818.hu  elérhetőségein!

2/B A szeptember 1-jén hatályba lépett 406/2020 (VIII.30.) Kormányrendelet szerint a beutazási- és karanténszabályok tekintetében is a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik a magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja. A családtagi kapcsolatot ugyanakkor megfelelően igazolni kell (pl. anyakönyvi kivonattal). Aki a családtagi kapcsolatot nem tudja okirattal igazolni a határátlépéskor, annak javasolt a beutazást megelőzően méltányossági kérelemmel fordulni a  Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szervhez, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányságához. A méltányossági kérelmet kizárólag online lehet benyújtani, ezen a linken keresztül: 

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz

A méltányossági kérelmet a magyar állampolgár is benyújthatja családtagja nevében. 

A vízumkötelezett családtagoknak természetesen továbbra is érvényes vízummal kell rendelkeznie a beutazáshoz, függetlenül attól, hogy a beutazáshoz szükség van külön rendőrségi engedélyre vagy sem.

2/C Szeptember 1-től megszűnik az országok szerinti besorolás, mindenkire egységes karantén-szabályok vonatkoznak. Aki az államhatárra érkezik, beléptetéskor kötelező egészségügyi ellenőrzésen esik át (testhő mérés és kikérdezés), amelynek tűrésére köteles. Az ellenőrzés eredményétől függetlenül - fertőzés gyanúja esetén - kijelölt karanténba, vagy - ha fertőzés gyanúja nem merült fel - 14 napos hatósági házi karanténba kell vonulni!! Utóbbi esetben a határon átadják a karanténra utaló hatósági jelet (piros matrica), amit hazatérve ki kell ragasztani az ajtóra. A karantén-szabályok betartását a hatóságok ellenőrzik. A Rendőrség kérése, hogy a határon történő várakozási idő csökkentése érdekében mindenki kitöltött és aláírt karantén-űrlappal (  https://www.bud.hu/covid_19/koronavirus_urlap ) érkezzen. A karantén-űrlap kitöltése szeptember 1. utáni érkezés esetén mindenki számára kötelező, és azért szükséges, hogy az ott megadott címadatok alapján tudják értesíteni a karantén megadott helyszíne szerint illetékes járási népegészségügyi osztályt (helyi járványügyi hatóság), aki nyilvántartásba veszi a karanténra kötelezett személyt. 

Ugyanez a helyi járványügyi hatóság engedélyezheti a lakhelyelhagyást a tesztelés erejéig azok számára, akik hamarabb szeretnének "szabadulni" a karanténból, mint 14 nap. Ennek feltétele, hogy a beutazást követő 5 napon belül, 48 óra eltéréssel elvégzett, két PCR teszt eredménye is negatív legyen. Alapvető változás tehát, hogy szeptember 1. után kizárólag a Magyarországon elvégzett teszt fogadható el, és csak a második negatív teszt után lehet felmentést kapni a további karantén alól. A tesztelési kötelezettség nem kötött korhatárhoz, így a kisgyermekek sem mentesülnek alóla. 

A tesztelést (beleértve a gyermekek tesztelését) biztosító magyarországi intézmények listája itt érhető el: https://www.nnk.gov.hu/index.php/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek

A karantén-szabályokkal kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) https://www.nnk.gov.hu/index.php, valamint a helyi járványügyi hatóságok az illetékesek (járási népegészségügyi osztály). Amennyiben beutazást megelőzően szeretne bővebb tájékoztatást kapni a tesztelés technikai részleteivel kapcsolatban (pl. lakhelyelhagyási engedély kérelmezésének módja), célszerű közvetlenül megkérdezni a magyarországi tervezett tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályát. Utóbbi elérhetőségeit --> erre a linkrehttps://jarasinfo.gov.hu/ )kattintva tudja kikeresni. 

A tranzitforgalom (átutazás) kivételt képez, ugyanakkor az egészségügyi vizsgálatokra ezekben az esetekben is sor kerül a határon.

 

3. Külföldi családtagomat / ismerősömet be fogják engedni Magyarországra? 

A szeptember 1-jén hatályba lépő 406/2020 (VIII.30.) Kormányrendelet szerint a beutazási- és karanténszabályok tekintetében is a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik a magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja. A családtagi kapcsolatot ugyanakkor megfelelően igazolni kell (pl. anyakönyvi kivonattal). Aki a családtagi kapcsolatot nem tudja okirattal igazolni a határátlépéskor, annak javasolt a beutazást megelőzően méltányossági kérelemmel fordulni a  Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szervhez, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányságához. A méltányossági kérelmet kizárólag online lehet benyújtani, ezen a linken keresztül:  ( http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz ) A méltányossági kérelmet a magyar állampolgár is benyújthatja családtagja nevében. 

4. Sürgősen haza szeretnék utazni, de az útlevelem/személyi igazolványom ellopták/elveszett/ lejárt

Természetesen igazolt sürgősség esetén soron kívül kiállítjuk a hazatéréshez szükséges ideiglenes magánútlevelet, amennyiben az indulásig a rendes magánútlevél kiérkezésére már nincs mód. Ez ügyben a consulate.vao@mfa.gov.hu email címen érdeklődhet.

5. Lengyelországba beutazva / visszatérve karanténba fogok kerülni? 

Lengyelország jelenleg EU-s polgároknak nem ír elő karantén-kötelezettséget.

Az aktuális beutazási feltételekről nagykövetségünk honlapján olvashat: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?lengyelorszag

illetve lengyel nyelven:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html

Kérjük,  hogy az utazásról, illetve annak esetleges elhalasztásáról alapos megfontolás után döntsön. A döntés mindenkinek saját felelőssége.

6. Lengyelországon keresztül csak átuzatom.

A tranzitálás Lengyelországon keresztül EU-s polgárok számára, EU-n kívüli országból érkezve engedélyezett 12 órán belül.