Magyar állampolgárok Magyarországra bármikor, bármilyen körülmények között hazatérhetnek. Ugyanakkor számos országban súlyosan megemelkedett a megbetegedések száma, ezért a vírus behurcolásának megakadályozása érdekében a Kormány szigorú határvédelmi intézkedéseket rendelt el.

Felhívjuk a figyelmét a Lengyelországból hazatérő magyar állampolgároknak, hogy gépkocsival történő hazaútjuk előtt tájékozódjanak a szomszédos országokban - Szlovákiában és Csehországban - bevezetett korlátozó intézkedésekről.  

A részletekkel kapcsolatban javasoljuk, hogy  keressék fel Magyarország pozsonyi és prágai nagykövetségének honlapját és a KKM Konzuli Szolgálat utazási tanácsokat országonként bemutató oldalát: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Figyelem: A legfrissebb (2020.11.10) hazai szabályozások itt érhetőek el.

2020. szeptember 1-től hatályba lépő (2020.09.21-től hatályos módosításokkal) beutazási korlátozások Magyarország területére:

A vonatkozó jogszabály elérhető a www.njt.hu oldalon:

  • 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól (a naptár ikonra kattintva választható ki a jogszabály hatályos verziója).
  • Az ideiglenes határellenőrzés a Kormány 469/2020 (X.29) rendeletének értelmében 2020.12.01-ig meghosszabításra került. (Az ideiglenes határellenőrzés elrendeléséről szóló Korm. rendelet száma: 407/2020 (VIII.30)

A KKM KONZULI SZOLGÁLATÁNAK VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓI IDE kattintva érhetőek el.

Általános információ:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-covid-19-jarvany-miatti-magyarorszagra-torteno-belepesi-korlatozasokrol

(1.) SZEPTEMBER 1-TŐL az egyes országok színek szerinti besorolása megszűnt: a beutazási szabályok egységesek, függetlenül attól, hogy ki honnan érkezik (kivétel az 1. pontban leírtak).

Magyar állampolgárok (és okirattal igazolt külföldi családtagjaik) továbbra is bárhonnan külön engedély nélkül, karantén-kötelezettség mellett, - mely két darab, 48 órás különbséggel  elvégzett PRCtípusú negatív COVID-19 teszttel rövidíthető - (lásd 2/C pont) – hazatérhetnek. (Az egyik tesztet EU-s országban is el lehet végeztetni, de a másikat csak Magyarországon.) Magyar családtaggal nem rendelkező külföldi állampolgárok azonban főszabály szerint nem léphetnek be az országba, kivéve aki:

- Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja;

- rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja;

- magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére;

- a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére;

- hivatalos látogatás céljából lépi át a határt.

 

Méltányossági engedély benyújtása külföldi állampolgárok részére a Magyarországra történő belépésre: az engedély benyújtásához kattintson ide.

 A Magyarországra történő belépés mindenkor hatályos szabályaival kapcsolatban a Rendőrség honlapján találhatnak részletes tájékoztatást.

Amennyiben sem a Nagykövetség honlapján, sem a Rendőrség honlapján nem talál választ a magyarországi határátlépéssel kapcsolatosan felmerülő kérdésére, kérjük forduljon közvetlenül a Rendőrséghez:  (http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek), vagy érdeklődjön a Koronavírus Ügyeleti Központnál a koronavirus@1818.hu email címen.

(2/a). Tranzitálás Magyarországon keresztül:

Személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére az léphet be, aki a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 betegség gyanúját nem állapítja meg. Fertőzés-gyanús külföldi személy Magyarország területére nem léptethető be. A belépés további feltétele, hogy a személy hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, külföldi állampolgár esetén rendelkezzen a schengeni beutazási feltételekkel, valamint további feltétel (akár magyar, akár külföldi állampolgárról van szó), hogy a célországba történő beutazása, és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos országba történő belépése biztosított legyen. A rendőrség meghatározza az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát (humanitárius korridor), a pihenőhelyeket és az ország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet (24 h). A beléptetett személy Magyarország területén történő áthaladás során csak a rendőrség által meghatározott útvonalon közlekedhet, kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges (egészségügyi vagy műszaki) okból, a kijelölt pihenőhelyeken állhat meg, és a legrövidebb idő (maximum 24 óra) alatt köteles elhagyni Magyarország területét. 

A témában, kérjük, tekintse át az alábbi oldalakat is:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/humanitarius-korridor-0 

http://www.police.hu/hu/hataratlepessel-kapcsolatos-aktualis-informaciok

(2/b.) A szeptember 1-jén hatályba lépett 406/2020 (VIII.30.) Kormányrendelet szerint a beutazási- és karanténszabályok tekintetében is a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik a magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja. A családtagi kapcsolatot ugyanakkor megfelelően igazolni kell (pl. anyakönyvi kivonattal). Aki a családtagi kapcsolatot nem tudja okirattal igazolni a határátlépéskor, annak javasolt a beutazást megelőzően méltányossági kérelemmel fordulni a  Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szervhez, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányságához. A méltányossági kérelmet kizárólag online lehet benyújtani, ezen a linken keresztül. 

A méltányossági kérelmet a magyar állampolgár is benyújthatja családtagja nevében. 

A vízumkötelezett családtagoknak természetesen továbbra is érvényes vízummal kell rendelkeznie a beutazáshoz, függetlenül attól, hogy a beutazáshoz szükség van külön rendőrségi engedélyre vagy sem.

(2/c.) Szeptember 1-től megszűnik az országok szerinti besorolás, mindenkire egységes karantén-szabályok vonatkoznak. A szabályozást október 28-tól némiképp módosították:

A külföldről haza érkezők számára nincs már lehetőség egyedi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására, mindenki automatikusan kötelező karanténba vonul. Továbbra is, a korábbi feltételek mellett, indokolt esetben (például üzleti út esetén) nincs karantén–kötelezettség. Csupán az adminisztráció egyszerűsödött: a rendőrség a határátlépést követően már csak tájékoztat a karanténról, azt nem rendeli el hatóságilag, ahogyan a járványügyi hatóság sem.

A karanténkötelezetteknek tájékoztatniuk kell a határellenőrzést végző rendőrnek a karanténlakás címét, és közvetlenül oda kell utazniuk. Útjukat csak egészségügyi, műszaki, vagy - tömegközlekedés esetén - menetrendi okokból szakíthatják meg. Amint hazaértek, a rendőrtől kapott matricát fel kell ragasztaniuk a lakásuk ajtajára.

Kötelező a karantén betartásának ellenőrzésére kifejlesztett alkalmazás, „karanténszoftver” használata, abban az esetben, ha van erre alkalmas készülékünk.

A kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a karanténkötelezett a karanténlakást, a karantén ideje alatt, kizárólag a házi karantén alóli mentesülést lehetővé tevő egészségügyi vizsgálat érdekében elhagyhatja, abban az esetben, ha a vizsgálatra egészségügyi intézmény által biztosított időponttal rendelkezik. Az időpontról 24 órával korábban a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrséget értesíteni kell (ügyfélkapun/a rendőrség honlapján elérhető intelligens űrlapon).

A  karanténszabályok megszegésének büntetési tétele módosult: 5000-től 150 ezer forintig terjedhet a bírság, amely egy nap többször is kiszabható. Egy nap alatt maximum 600 ezer forintos bírságot lehet majd beszedni, amit 15 napon belül kell befizetni a rendőrség honlapján közzétett számlaszámra. A karanténszabályok megsértése azonban szabálysértésnek és nem bűncselekménynek minősül.

A tesztelést (beleértve a gyermekek tesztelését) biztosító magyarországi intézmények listája itt érhető el.

A karantén-szabályokkal kapcsolatban a  Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), valamint a helyi járványügyi hatóságok (járási népegészségügyi osztály) az illetékesek. Amennyiben beutazást megelőzően szeretne bővebb tájékoztatást kapni a tesztelés technikai részleteivel kapcsolatban (pl. lakhelyelhagyási engedély kérelmezésének módja), célszerű közvetlenül megkérdezni a magyarországi tervezett tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályát. Utóbbi elérhetőségeit IDE kattintva tudja kikeresni. 

A tranzitforgalom (átutazás) kivételt képez, ugyanakkor az egészségügyi vizsgálatokra ezekben az esetekben is sor kerül a határon.

(3.) Sürgősen haza szeretnék utazni, de az útlevelem/személyi igazolványom ellopták/elveszett/ lejárt

Természetesen igazolt sürgősség esetén soron kívül kiállítjuk a hazatéréshez szükséges ideiglenes magánútlevelet, amennyiben az indulásig a rendes magánútlevél kiérkezésére már nincs mód. Ez ügyben a consulate.vao@mfa.gov.hu email címen érdeklődhet.

(4.) Lengyelországba beutazva / visszatérve karanténba fogok kerülni? 

Lengyelország jelenleg EU-s állampolgároknak nem ír elő karantén-kötelezettséget.

Az aktuális beutazási feltételekről nagykövetségünk honlapján olvashat, illetve lengyel nyelven ITT.

Kérjük,  hogy az utazásról, illetve annak esetleges elhalasztásáról alapos megfontolás után döntsön. A döntés mindenkinek saját felelőssége.

(5.) Lengyelországon keresztül csak átuzatom.

A tranzitálás Lengyelországon keresztül EU-s polgárok számára, EU-n kívüli országból érkezve is engedélyezett.