• Zawieszenie przyjmowania interesantów w konsulatach

  Obszernie
 • Nagrodę główną w konkursie filmów fabularnych otrzymał węgierski twórca Attila Szász

  Nagrodę Główną w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych otrzymał węgierski twórca Attila Szász za film „Wieczna Zima”(Örök tél). Gratulujemy!

 • Informacje o wjeździe na Węgry od 1 września 2020 r.

  Obszernie
 • Repatriacja

  Dzięki pracy naszego zespołu ds. repatriacji (Warszawa - Ambasada, Kraków - Konsulat Generalny, Wrocław - Wicekonsulat) pomiędzy 23 marca a 4 kwietnia obyły się cztery loty z Warszawy do Budapesztu, w ramach których 70 osób wróciło z Polski na Węgry.

  Obszernie
 • Droga do wolności, dodatek "Rzeczpospolitej"

  W dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się dodatek specjalny pt. "Węgry: droga do wolności, 1956-1989".

  Obszernie

 

Witamy na naszej stronie!

Drogi czytelniku! Młodzi ludzie – kadeci, studenci, nauczyciele, którzy doprowadzili do wybuchu powstania listopadowego w 1830 r. roku mieli wypisane na swoich sztandarach hasło „Za wolność naszą i waszą”, dając wyraz jednej z najważniejszych idei tych czasów, mianowicie, że losy narodów na obszarze między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym są zbieżne i przyszłość należy kształtować opierając się na wspólnocie interesów. Cele, wówczas sformułowane, nie straciły nic na swej aktualności. Dowodem na możliwość ich realizacji w dzisiejszych czasach jest coraz skuteczniejsza współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej, atrakcyjna również dla innych państw tego regionu.

Doświadczenia pokazują, że Węgrzy i Polacy – gdziekolwiek są na świecie – zawsze odnajdują siebie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie tej unikalnej i bezcennej wartości, czyli przyjaźni polsko-węgierskiej. Nasze tysiącletnie relacje są też jednym z filarów Unii Europejskiej, tak ważnej dla nas, którą należy chronić i którą staramy się wzbogacać naszymi środkowoeuropejskimi wartościami intelektualnymi, moralnymi, politycznymi i światopoglądowymi.

Przyjaźń węgiersko-polską można budować dziś ciężką codzienną pracą. Nasza ambasada liczy na zaangażowanie tych, którzy chcą uczestniczyć w tej pracy i będzie ich wspierać tak, jakby byli rzeczywiście naszymi współpracownikami.

dr Orsolya Zsuzsanna Kovács

ambasador