Konsulat prosi o zapoznanie się z informacjami, w jakich sprawach Konsulat może, a w jakich nie może udzielać pomocy

 

W jakich sprawach Konsulat może udzielać pomocy osobom potrzebującym ochrony konsularnej?

 • wystawia tymczasowy paszport w przypadku utraty paszportu wskutek zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia;
 • udziela rad i współpracuje z osobą poszkodowaną celem zorganizowania powrotu do kraju za własne zasoby lub przy skorzystaniu z pomocy finansowej bliskich lub znajomych;
 • może udzielić pożyczki na powrót do domu z obowiązkiem zwrotu otrzymanej kwoty i pokrycia stosownej opłaty w przypadku, gdy dana osoba nie jest w stanie zadbać o siebie z własnych środków lub z innych źródeł, gdy nie jest winna zaistniałej sytuacji i pożyczka uchroni ją przed dalszym uszczerbkiem jej interesów;
 • w przypadkach awaryjnych dotyczących zdrowia (np. gdy występuje ciężka epidemia) Konsulat przekazuje dane kontaktowe do miejscowych lekarzy i szpitali, współpracuje w organizowaniu transportu do domu, gdy takie są wskazania medyczne; 
 •  w sytuacjach kryzysowych Konsulat udziela informacji i w razie potrzeby ułatwia powrót do domu, wzgl. pomaga w organizowaniu ewakuacji;
 • w przypadku zatrzymania, aresztowania – jeżeli Konsulat otrzyma taką informację – wyjaśnia powody i ocenę prawną zarzucanego czynu i śledzi z uwagą okoliczności zatrzymania;
 • na prośbę zatrzymanego Konsulat powiadamia bliskich lub w razie potrzeby znajomych zdolnych do udzielenia pomocy;
 • Konsulat przekazuje dane kontaktowe do lokalnych tłumaczy i adwokatów;
 • w przypadku zgonu za granicą Konsulat powiadamia bliskich zobowiązanych do pochowania zmarłego i przekazuje informacje dotyczące pochówku lub transportu zwłok do kraju.

W jakich sprawach Konsulat NIE może pomagać, współdziałać?

 • w organizowaniu wyjazdu za granicę;
 • w rezerwacji lub zmianie rezerwacji biletów podróżnych;
 • w rezerwacji noclegów w hotelu czy w innych miejscach zakwaterowania; w przechowywaniu bagaży;
 • w naprawie samochodów lub innych pojazdów, zapewnieniu paliwa;
 • w transporcie osób lub bagaży;
 • w usługach bankowych, ubezpieczeniowych i pocztowych;
 • w znalezieniu pracy za granicą i w rostrzyganiu sporów pracowniczych;
 • w sprawowaniu przedstawicielstwa prawnego przed sądem lub innymi władzami;
 • w tłumaczeniach pisemnych lub na żywo, z wyjątkiem urzędowych postępowań konsularnych;
 • w uzyskaniu pozwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę lub innych;
 • w rozstrzyganiu sporów sądowych lub niesądowych z zakresu prawa cywilnego;
 • w zapłaceniu lub zadatkowaniu płatnych za granicą kosztów, nakładanych opłat, takich jak grzywna, kaucja, wadium, honorarium adwokacki, opłata za usługi medyczne itp.
 • w egzekwowaniu spadku, niewypłaconego wynagrodzenia itp.
 • Konsulat nie może w żaden sposób współdziałać w prowadzeniu śledztwa za granicą w sprawach kryminalnych;
 • Konsulat nie może wpływać na przebieg i wynik toczących się spraw wykroczenionych lub  kryminalnych. Nie ma też sposobności i możliwości załatwienia pozaprawnego wypuszczenia z aresztu lub załatwienia dla zatrzymanego specjalnego traktowania.

 

 

(http://konzuliszolgalat.kormany.hu/az-allampolgarok-konzuli-vedelme)