Zaświadczenie o niekaralności

Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać osobiście w Konsulacie.
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu drogą mejlową lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

  • ważny dowód osobisty lub paszport
  • dokument, na którym widnieje nazwisko rodowe matki osoby (akt urodzin lub akt małżeństwa)
  • formularz wniosku tutaj

Prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza (piszącym na niebiesko długopisem) bez składania podpisu.

**W przeciwieństwie do informacji zawartych w formularzu, może być on powielany w przypadku wniosków składanych za granicą.

Zaświadczenia wydawane jest:

w formie elektronicznej jako urzędowy dokument (wydrukowany i uwierzytelniony przez konsula, czas oczekiwania to 2-3 dni). Opłata konsularna wynosi 276 PLN (dane z czerwca 2023 roku). Płatność tylko kartą bankową.

Zaświadczenie o niekaralności w punkcie IV lub V może zawierać poświadczenie następujących faktów dotyczących wnioskodawcy:

Punkt IV:

- ustawa XLII z 2015 r. o statusie służbowym kadry zawodowej organów wykonujących zadania z zakresu ochrony porządku publicznego, ustawa XLII z 2015 r., § 41. ust. 1 pkt a-f)

- artykuł 31 ust. 2 lit. a)-e) i g) ustawy CCV z 2012 r. o statusie sił zbrojnych oraz artykuł 20 ustawy XXXIII z 1992 r. o statusie urzędników państwowych, z zastrzeżeniem, że 

 - praca wiąże się z kontaktem z osobami poniżej 18 roku życia (edukacja, nadzór, opieka, leczenie)

- praca polega na pracy wyłącznie z osobami pełnoletnimi

W przypadku ubiegania się o wizę do Stanów Zjednoczonych w rubryce znajdującej się pod zdaniem rozpoczynającym się od słowa”Amennyiben…” należy wpisać: „amerikai bevándorló vízum céljából” (w celu uzyskania amerykańskiej wizy imigracyjnej) lub ”USA vízumhoz” (do wizy USA). Jeżeli wnioskodawca nie zaznaczy powyższego w IV punkcie formularza, zostanie wystawione zaświadczenie o niekaralności zawierające inne informacje, co może prowadzić do odrzucenia wniosku wizowego.

Punkt V:

B - jestem niekarany/a

C – nie jestem pozbawiony/a praw publicznych

D – nie mam zakazu podejmowania pracy czy prowadzenia działalności

E – mam zakaz podejmowania pracy (jakiej) czy zakaz prowadzenia działalości (jakiej)   

Zaświadczenie jest ważne 90 dni od daty wystawienia.

Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie w języku węgierskim. Konsulat nie zapewnia tłumaczenia.