Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa

Do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce potrzebne jest zaświadczenie wydane przez Konsulat Węgier (Warszawa/Kraków) stwierdzające brak przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. W celu uzyskania zaświadczenia konsularnego w języku polskim, w którym występuje również stan cywilny zgłaszających się osób, obie strony muszą stawić się osobiście w Konsulacie i przedstawić wymagane dokumenty. Wcześniej należy telefonicznie lub mejlowo zarezerwować wizytę.

Wymagane dokumenty:

- ważny dokument tożsamości (paszport/dowód osobisty)

- oryginalny akt urodzenia obu stron (do wglądu) – tłumaczenie nie jest wymagane

- strona polska - ważne zaświadczenie o stanie cywilnym

- stronia węgierska - karta adresowa

- zaświadczenie o stanie cywilnym obywatela węgierskiego (opcjonalnie),

- jeśli jedna ze stron jest rozwiedziona - prawomocny wyrok sądowy (w języku polskim lub węgierskim)

- 3 oświadczenia – jedno w języku polskim dla strony polskiej, dwa w języku węgierskim dla strony węgierskiej. Prosimy o wcześniejsze wypełnienie oświadczeń piszącym na niebiesko długopisem, wpisując dane w takiej formie, w jakiej występują w dokumencie tożsamości.

Proszę nie składać podpisów na oświadczeniu.

Opłata konsularna wynosi 138 PLN (dane z czerwca 2023 roku). Płatność tylko kartą bankową.

Procedura uzyskania zaświadczenia trwa około godziny.

Zaświadczenie konsularne - wzór

Ważne - Konsulat może wydać zaświadczenie konsularne obywatelowi Węgier na podstawie danych przechowywanych w węgierskim systemie rejestracji danych osobowych i adresowych (SZL) lub na podstawie zaświadczenia o stanie cywilnym nie starszym niż sprzed sześciu miesięcy.  Oczekiwane jest, że dane przechowywane w SZL będą pokrywać się z danymi występującymi na karcie adresowej (LIG kartya). Jeśli na karcie widnieje węgierski adres, zostanie zamieszczony w zaświadczeniu konsularnym. Jeśli na karcie LIG jako miejsce zamieszkania widnieje "Adres za granicą", to może być on napisany na zaświadczeniu konsularnym, jeśli był ostatnim adresem zgłoszonym władzom węgierskim. Konieczne jest również, aby wpis do rejestru SZL miał status aktywny. W przypadku statusu pasywnego nie ma możliwości wystawienia zaświadczenia konsularnego o zawarciu związku małżeńskiego w Polsce.

Oprócz uzyskania zaświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego inną możliwością jest zwrócenie się na drodze sądowej do strony polskiej o odstąpienie od wymogu przedstawienia ww dokumentu.  Według informacji Konsulatu procedura może potrwać kilka miesięcy.

** Należy pamiętać, że po zawarciu związku małżeńskiego i uzyskaniu aktu małżeństwa należy również dopełnić rejestracji na Węgrzech. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.