2 października 2019 r. minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó uczestniczył na Warsaw Security Forum. Brał udział w panelu dyskusyjnym pt. „Significance Overlooked or Ignored: Western Balkans” gdzie podkreślił: zarówno Węgry, jak i Unia Europejska – wbrew poglądom Komisji Europejskiej – mają interes przyłączeniem się Czarnogóry i Serbii do UE jeszcze przed 2025 r. Istotne jest, mówił minister, że stabilny region Bałkanów Zachodnich może skutecznie zwalczać migrację i przestępczość zorganizowaną. Węgry wyrażają swoje zaangażowanie na rzecz rozszerzenia Bałkanów Zachodnich nie tylko na poziomie deklaracji politycznych, ale także poprzez konkretne kroki. 

Ponadto Péter Szijjártó spotkał się z ministrem spraw zagranicznych RP Jackiem Czaputowiczem, sekretarzem generalnym OBWE Thomasem Gremingerem oraz ministrem obrony narodowej Czarnogóry Predragiem Boskovičem.