W dzienniku "Rzeczpospolita" 22 listopada 2019 r. ukazał się dodatek specjalny pt. "Węgry: droga do wolności, 1956-1989". W dodatku zostały wydrukowane m.in. wywiad z przewodniczączym Zgromadzenia Narodowego, László Kövér, z ambasador Węgier, Orsolyą Zsuzsanną Kovács, esej historyka Károlya Szerencsésa, czy wspomnienia Judith Gyenes żony rewolucyjnego generała Pála Malétera z 1956 r.