A Lengyel Köztársaságban anyakönyvezett, magyar állampolgárt érintő anyakönyvi események (születés, házasságkötés, válás, haláleset) a varsói konzulátuson keresztül Magyarországon is anyakönyveztethetők.

Részletes tájékoztató a vonatkozó eljárásokról anyakönyvi eseményenként:

 kapcsolódó ügyek

 

Ki és hol kérelmezhet?

Az anyakönyvezés iránti kérelmet az érintett ügyfél, vagy kiskorú esetén mindkét szülő vagy törvényes képviselő kérelmezheti, a megfelelő űrlapok kitöltésével, a varsói konzulátuson személyesen megjelenve.

 

Milyen lengyel dokumentumok szükségesek?

A hazai anyakönyvezéshez minden esetben szükséges az anyakönyvi eseményről kiállított lengyel anyakönyvi kivonat vagy egyéb hatósági okmány egy eredeti példánya és annak hiteles magyar nyelvű fordítása.

A konzulátuson névváltoztatás vagy házassági névviselési forma módosítása is kezdeményezhető.

 

Milyen magyar dokumentumok szükségesek?

Hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, honosítási okirat vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány – szükséges.

Amennyiben a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike) a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően – a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából – állampolgársági vizsgálatra van szükség (lásd állampolgársági ügyek).

 

Ki végzi a hazai anyakönyvezést? Mit anyakönyvez a hivatal?

A magyar állampolgárokat érintő külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezési ügyeket a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya, Hazai Anyakönyvi Osztály II. végzi Budapesten, konzulátusunk csak közvetítő hatóságként működik közre az eljárásban. Az eljárások magyarországi ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag kb. 6 hónap. A kiállított magyar anyakönyvi kivonat a varsói konzulátusra érkezik, aki azt továbbítja / átadja a kérelmező részére vagy kérhető az okirat magyaroszági címre történő postázása is.

A magyarországi eljáró hatóság elérhetősége hazai anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály

Postai cím: 1475 Budapest, Pf.: 292.

Címük: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.

Telefonszám: +36 1 323-3176

E-mail cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Személyes ügyfélfogadási idő: minden kedden 08:30–12:00-ig (csak a már korábban benyújtott kérelmek után lehet érdeklődni, eljárást indítani nem lehet)

A hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezi:

 • magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését és halálesetét,
 • annak a nem magyar állampolgárnak a külföldön történt születését, akit magyar állampolgár fogadott örökbe,
 • annak a külföldön született nem magyar állampolgárnak a halálesetét, akit magyar bíróság nyilvánított holtnak,
 • Magyarországon lakó hontalan személy külföldön történt születését, házasságkötését, illetőleg halálesetét, ha lakóhelye Magyarországon van vagy volt, és ha a bejegyzést olyan személy kéri, akinek a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik. Hazai anyakönyvezésnek van helye, ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, és az érintett születési helye külföldön van vagy ismeretlen, továbbá ha a halál tényének bírói megállapítása esetén a bíróság döntése szerint a haláleset helye külföldön van.

 

Az eljárás várható ideje

Jelezzük, hogy a varsói Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás

 • születés anyakönyvezése esetén 2–3 hónapot,
 • házasság hazai anyakönyvezése esetén
  • ha a kérelmezők a házasságot megelőző családi állapota nőtlen és hajadon volt: 2–3 hónapot, 
  • ha az egyik vagy mindkettő házastárs elvált volt: 3–5 hónapot,
 • válás anyakönyvezése 3–5 hónapot 

vehet igénybe.