A Lengyel Köztársaságban anyakönyvezett, magyar állampolgárt érintő anyakönyvi események (születés, házasságkötés, válás, haláleset) a varsói konzulátuson keresztül Magyarországon is anyakönyveztethetők.

 kapcsolódó ügyek

 

Ki és hol kérelmezhet?

Az anyakönyvezés iránti kérelmet az érintett ügyfél, vagy kiskorú esetén mindkét szülő vagy törvényes képviselő kérelmezheti, a megfelelő űrlapok kitöltésével, a varsói konzulátuson személyesen megjelenve.

 

Milyen lengyel dokumentumok szükségesek?

A hazai anyakönyvezéshez minden esetben szükséges az anyakönyvi eseményről kiállított lengyel anyakönyvi kivonat vagy egyéb hatósági okmány egy eredeti példánya és annak hiteles magyar nyelvű fordítása.

A konzulátuson névváltoztatás vagy névviselési forma megváltoztatása is kezdeményezhető.

 

Milyen magyar dokumentumok szükségesek?

Hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány – szükséges.

Amennyiben a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike) a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően – a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából – állampolgársági vizsgálatra van szükség (lásd állampolgársági ügyek).

 

Ki végzi a hazai anyakönyvezést? Mit anyakönyvez a hivatal?

A magyar állampolgárokat érintő külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezési ügyeket a Budapest Főváros Kormányhivatal Anyakönyvi Ügyek Osztálya végzi Budapesten, konzulátusunk csak közvetítő hatóságként működik közre az eljárásban. Az eljárások magyarországi ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag kb. 6 hónap. A kiállított magyar anyakönyvi kivonat a varsói konzulátusra érkezik, aki azt továbbítja / átadja a kérelmező részére.

A magyarországi eljáró hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Postai cím: 1364 Budapest, Pf.: 234.
Címük: 1075 Budapest, Károly krt. 11.
Telefonszám: +36 1 323-3176
E-mail cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Személyes ügyfélfogadási idő: minden szerdán 08:30–12:00-ig (csak a már korábban benyújtott kérelmek után lehet érdeklődni, eljárást indítani nem lehet)

A hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezi:

 • magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését és halálesetét,
 • annak a nem magyar állampolgárnak a külföldön történt születését, akit magyar állampolgár fogadott örökbe,
 • annak a külföldön született nem magyar állampolgárnak a halálesetét, akit magyar bíróság nyilvánított holtnak,
 • Magyarországon lakó hontalan személy külföldön történt születését, házasságkötését, illetőleg halálesetét, ha lakóhelye Magyarországon van vagy volt, és ha a bejegyzést olyan személy kéri, akinek a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik. Hazai anyakönyvezésnek van helye, ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, és az érintett születési helye külföldön van vagy ismeretlen, továbbá ha a halál tényének bírói megállapítása esetén a bíróság döntése szerint a haláleset helye külföldön van.

 

Az eljárás várható ideje

Jelezzük, hogy a varsói Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás

 • születés anyakönyvezése esetén 2–3 hónapot,
 • házasság hazai anyakönyvezése esetén
  • ha a kérelmezők a házasságot megelőző családi állapota nőtlen és hajadon volt: 2–3 hónapot, 
  • ha az egyik vagy mindkettő házastárs elvált volt: 3–5 hónapot,
 • válás anyakönyvezése 3–5 hónapot 

vehet igénybe.