Új útlevél igénylése

18. év felett:

Új útlevél igényléséhez személyesen szükséges megjelennie Hivatalunkban, ehhez előzetes időpont-egyeztetés (foglalás) szükséges, melyet megtehet az Időpontfoglaló rendszeren keresztül.  Sürgősségi eljárásra a konzulátuson nincs lehetőség. Ez alól kivételt képez a bajbajutott magyarok részére kiállított ideiglenes magánútlevél.

Az igényléshez szükséges:

 • Az állampolgárság igazolása, amely lehetséges érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevéllel, érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvánnyal, állampolgársági ténymegállapítással vagy honosítási okirattal.
 • Személyazonosság igazolása, amely lehetséges érvényes útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, illetve kártya formátumú érvényes magyar vezetői engedéllyel;

**Amennyiben a kérelmező az igényléskor nem rendelkezik a fentiekkel, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben sem szerepel aktív találatként, úgy állampolgársági vizsgálat lefolytatása válik szükségessé. [Állampolgárság igazolása iránti kérelem.] Állampolgársági vizsgálat lefolytatása esetén az útlevél eljárás ideje hónapokkal meghosszabbodik.

 • Szükség esetére (lásd lejjebb), kérjük, hozza magával magyar születési/házassági anyakönyvi kivonatát, válás esetén a jogerős bontóítélet dátumát tartalmazó  házassági anyakönyvi kivonatát. 

Kérjük a dokumentumokat eredeti példányban hozza magával bemutatni.

Az eljárások díjáról tájékozódjon az Eljárási díjak menüpont alatt.

A díjat bankkártyával szükséges a helyszínen kiegyenlíteni.

Az eljárás során fényképet készítünk Önről, ujjnyomatot és aláírás-mintát vételezünk.

 

18. év alatt:

Gyermek részére (aki még nem töltötte be a 18. életévét) útlevél igénylése érdekében mindkét szülőnek személyesen szükséges megjelennie a Konzulátuson.

**Egy szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte kizárólag az alábbi esetekben elegendő:

 • Amennyiben kizárólagos felügyeleti jogkörrel rendelkezik és erről jogerős bírósági vagy hatósági végzést mutat be.
 • Amennyiben a másik szülő aláírásával ellátott, közjegyző által hitelesített vagy két tanú aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatot mutat be [Szülői hozzájáruló nyilatkozat] Felhívjuk figyelmét, hogy 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak a megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe.
 • Amennyiben a másik szülő haláláról halotti anyakönyvi kivonattal rendelkezik.

Az igényléshez szükséges:

Szülői részről

 • érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány),
 • lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat (bemutatására szükség lehet) illetve magyar hatóság által kiadott házassági anyakönyvi kivonat (bemutatására szükség lehet)

Gyermek részéről

 • magyar születési anyakönyvi kivonat
 • a lejárt/lejáró útlevél, amennyiben rendelkezésre áll
 • további személyazonosításra alkalmas okmány (magyar, lengyel, más) – amennyiben rendelkezésre áll

6 éves kor alatt a fentieken túl szükséges

A 12 év alatti kiskorúnak nincsen aláírás és ujjlenyomat adási, valamint személyes megjelenési kötelezettsége. A 12. életév betöltését követően szükséges a gyermek személyes megjelenése az új útlevél igénylésekor.

Gyermek első útlevelének igénylése: 

Amennyiben első útlevelet igényelnek a gyermeknek, úgy mindenképpen szükséges a gyermek és a szülők születési anyakönyvi kivonata, illetve a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata. Ha a gyermek házasságon kívül született, úgy apai elismerő nyilatkozat bemutatása szükséges. Ha a gyermek Lengyelországban született és születése még nincsen anyakönyvezve, születését anyakönyvezni kell.

Kérjük a dokumentumokat eredeti példányban hozza magával bemutatni.

Az eljárások díjáról tájékozódjon a Eljárási díjak menüpont alatt.

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a közös háztartásban több kiskorú gyermeket nevelnek, a díj csökken. Azonban a további gyermekek meglétét születési anyakönyvi kivonatuk, érvényes személyazonosító okmányuk bemutatásával szükséges igazolni. [Nyilatkozat kettő -vagy több gyermek neveléséről]

A Személyiadat – és Lakcímnyilvántartásba történő nyilvántartásba vétel (LIG kártya)

Új magánútlevél kérelmezésekor, amennyiben a kérelmező még nem szerepel, vagy passzív adatállománnyal szerepel a magyar polgárok Személyi adatainak és Lakcímének Nyilvántartásában (SZL) szükséges a nyilvántartásba való felvétele. A nyilvántartásba vételnek kizárólag akkor van helye, ha a kérelmező anyakönyvi eseménye (születés, házasság, válás) az Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartásban (EAK) már szerepel. Az anyakönyvi kivonat/ok bemutatásával kérelmezni tudjuk felvételét az EAK rendszerbe, ezért javasoljuk, hogy az ügyintézésre, szükség esetére anyakönyvi kivonatait hozza magával.

Amennyiben külföldön élő magyar állampolgárként történő felvételét kéri az SZL-be szíveskedjen az alábbiakban letölthető formanyomtatványok közül az Adatlap – külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez című adatlapot kinyomtatni és a gyorsabb ügyintézés érdekében mielőtt hivatalunkba látogat kitölteni. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá.

Amennyiben Magyarországon élő magyar állampolgárként történő felvételét kéri az SZL-be szíveskedjen az Adatlap – Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez című adatlapot kinyomtatni és a gyorsabb ügyintézés érdekében mielőtt hivatalunkba látogat kitölteni. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá.

A kérelemben nyilatkozni szükséges a kérelmező családi állapotáról. A családi állapot igazolásához bemutatni szükséges az eredeti, magyar hatóság által kiadott anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben nem tud bemutatni ilyen anyakönyvet, de az esemény magyarországi anyakönyvezése már megtörtént, a hiányzó anyakönyvi kivonat pótlása érdekében, a Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt című nyomtatvánnyal kérhet egy másik, új kivonatot. A kitöltött formanyomtatványt a Konzulátuson szükséges aláírni és a kérelmezőnek személyazonosító okmányait eredetiben, személyesen szükséges bemutatnia.

A kiskorú gyermek lakóhelyeként a szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni. Kiskorú kérelmező csak abban az esetben szerepelhet külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásban, ha valamelyik szülő is külföldön élő magyar állampolgárként szerepel, vagy külföldi állampolgár (külföldi lakcímmel).

Amennyiben személyes adataiban változás történik, az az SzL nyilvántartásban is rögzíteni szükséges. Ehhez kérjük töltse ki  ezt a nyomtatványt.  

Útlevél kézbesítése:

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás,
 • átvétel magyarországi okmányirodában,
 • személyes átvétel a varsói konzulátuson,
 • kipostázás Lengyelországban található lakcímre 

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 3-4 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket vagy postázza ki azokat.

 

Megváltozott az Ön neve a legutóbbi útlevele/személyi igazolványa igénylése óta?

Kérjük, amennyiben Ön házasságot kötött vagy elvált, és ezért más nevet visel, mint ami az érvényes útlevelében/személyi igazolványában/honosítási okiratában szerepel, akkor hozza magával a házassági anyakönyvi kivonatát vagy a házasságot felbontó ítéletét. Amennyiben az Ön válását/házasságát még nem anyakönyvezték Magyarországon, ezt meg kell tenni ahhoz, hogy az új útlevelét már az új nevére állíthassuk ki. (Bővebb információt a házasság hazai anyakönyveztetéséről itt talál.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden magyar állampolgár kötelessége, hogy Magyarországon anyakönyveztesse gyermeke születését, házasságát, válását, hozzátartozója halálát.

 

További információk:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/utlevel

https://www.nyilvantarto.hu/hu/utlevel