Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése

Bármely természetes személy – állampolgárságtól függetlenül – jogosult hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni.

Konzulátusunkon személyes megjelenéssel lehet a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehetaz Időpontfoglaló rendszeren keresztül. Az Időpontfoglaló rendszer az Időpontfoglalás menüpontból érhető el.

Kérelmezéshez szükséges:

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az adatlappot kék színű tollal töltse ki mielőtt hivatalunkba látogat. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá.

**Az űrlapon szereplő információval ellentétben a külföldön benyújtott kérelem esetén az űrlap sokszorosítható. 

Hatósági erkölcsi bizonyítvány fajtái:

A Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság kétféle módon állíthatja ki és kézbesítheti a hatósági erkölcsi bizonyítványt.:

1. Elektronikus közokiratként, melyet a Konzulátus kinyomtat és hitelesít (ez várhatóan 2-3 napot vesz igénybe).

2. Papír alapú erkölcsi bizonyítványként, melyet a kiállító hatóság

  • magyarországi címre,
  • a Konzulátus közreműködésével juttat el az ügyfélhez.

A papír alapú erkölcsi bizonyítvány várhatóan a kérelem benyújtásától számított 2 hét elteltével érkezik meg. 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartalmazhatja:

  • büntetlen előéletű,
  • nem áll közügyektől eltiltás alatt,
  • nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy valamely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • megfelel az általa megjelölt törvényben előírt, a bűnügyi előéletre vonatkozó feltételeknek

(lásd kérelem nyomtatvány IV. pontja)

Az eljárás díja:

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás 2016. január 1-jétől évente négy alkalommal tárgyi illetékmentes. Az ötödik vagy annál több alkalommal indított eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott, első fokú közigazgatási eljárásért fizetendő, általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, amely 3000 Ft mértékű.

Azonban a konzulátushoz benyújtott kérelemmel kapcsolatos eljárásért konzuli közreműködési díjat, valamint a konzuli hatóság által teljesített szolgáltatásért (pl., hiteles fordítás készítése) konzuli díjat kell fizetni. Az eljárások díjáról tájékozódjon a Eljárási díjak menüpont alatt.

A bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes.

A bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra. Fordítást a konzulátus nem végez. 

Egyéb fontos információ

Az Amerikai Egyesült Államokba történő beutazás céljából való vízum igényléséhez kérelmezett „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap” IV. pontjában a „más törvénynek való megfelelés” helyére azt kell beírni, hogy „amerikai bevándorló vízum céljából” vagy „USA vízumhoz” kéri a hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Ilyenkor – ha a kérelmező nem szerepel a nyilvántartásban -  a Belügyminisztérium azt igazolja, hogy nevezett személy a „A BŰNTETTESEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN NEM SZEREPEL, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában NEM SZEREPEL, valamint büntetőeljárás HATÁLYA ALATT NEM ÁLL.”

Amennyiben az ügyfél a kérőlap IV. pontjában fentieket nem jelöli meg, más adattartalmú erkölcsi bizonyítvány kerül kiállításra, mely az ügyfél vízumkérelme szempontjából elutasítást eredményezhet.