Névváltoztatás iránti kérelem

 

Magyar állampolgár kezdeményezheti születési családi nevének és/vagy utónevének megváltoztatását. A kiskorú nevében a szülő nyújhat be névváltoztatási kérelmet.

A névváltoztatási kérelem benyújtásához személyen szükséges megjelennie Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet az Időpontfoglaló rendszeren keresztül. Az Időpontfoglaló rendszer az Időpontfoglalás menüpontból érhető el.

 

Az eljárás feltétele a hazai anyakönyvezés megtörténte (amennyiben az anyakönyvi esemény külföldön történt).

Névváltoztatás díja

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezései értelmében a születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltoztatást – 10 000 Forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell az ügyfeleknek fizetni Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára.


Átutalás összege: 10.000.- Forint, az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!
Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok:

Account Holder: Magyar Államkincstár
IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000
SWIFT code: HUSTHUHB 
Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve

(kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

Névváltoztatáshoz szükséges dokumentumok:

 • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
 • Állampolgárságot igazoló okirat (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány, magyar állampolgárok esetében állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat.
 • Megfelelő kérelem kitöltése:

      Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására - nagykorú esetén

      Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására – kiskorú esetén

 • azoknak a személyeknek az eredeti magyar anyakönyvi kivonatai akiket a névváltoztatás érint, illetve akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás miatt javítani kell.
 • a külföldi névváltoztatást igazoló okirat, amennyiben szükséges
 • az eljárási díj (10.000 HUF) átutalását igazoló banki bizonylat
 • egyéb nyilatkozatok

Például annak a személynek a névváltoztatáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát, akinek a személyhez fűződő jogát az eljárás érinti.

 

Születési név megváltoztatása

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás. A szülő névváltoztatását a kiskorú gyermek születési bejegyzésébe akkor is feljegyzik, ha a gyermek neve nem változik. Nagykorú gyermek esetén ez csak akkor történik meg, ha a nagykorú gyermek azt kifejezetten kéri.

 

14 éven aluli gyermek utónevét – egy esetben – az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése.

 

Kiskorú nevének megváltoztatásáról mindkét szülőnek nyilatkoznia kell, így mindkét szülő jelenléte szükséges. Amennyiben a kérelem benyújtásakor személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülő aláírásával ellátott, közjegyző által hitelesített vagy két tanú aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatot, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is.

 

 

Házassági névviselési forma módosítása

Magyar állampolgár kérelmezheti házassági névviselési formájának a Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek megfelelő módosítását.

Magyar állampolgár esetén a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után akár többször is módosítható.

Ha a névmódosításra külföldön kötött házasság miatt kerülne sor, akkor nem névmódosítást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét.

Házassági név módosításhoz szükséges dokumentumok:

 • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
 • Állampolgárságot igazoló okirat (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány, magyar állampolgárok esetében állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat.
 • Megfelelő kérelem kitöltése:

         Kérelem házassági névviselési forma módosítására

 • eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat.

Az eljárás konzuli díj-és illetékmentes.