A házassági név és a születési név megváltoztatására eltérő eljárási szabályok vonatkoznak. A házassági nevet az anyakönyvvezető, a születési nevet pedig az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter módosíthatja.

 

A névváltoztatási eljárás feltétele

Az eljárás feltétele a hazai anyakönyvezés megtörténte. A névváltoztatásnak az érintett anyakönyvekbe történő feljegyeztetéséről az eljáró hatóság gondoskodik, a kérelmező a névváltoztatás engedélyezéséről okiratot kap.

A szülő névváltoztatását a kiskorú gyermek születési bejegyzésébe akkor is feljegyzik, ha a gyermek neve nem változik. Nagykorú gyermek esetén ez csak akkor történik meg, ha a nagykorú gyermek azt kifejezetten kéri.

 

Születési név megváltoztatása, a kérelem benyújtása Lengyelországban

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell előterjesztenie. 14 éven aluli gyermek utónevét – egy esetben – az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése.

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

A névváltoztatási kérelem adatlapját a varsói konzulátuson kell benyújtani. Az eljárás illeték- és díjköteles.

 

Házassági névviselési forma módosítása, a kérelem benyújtása Lengyelországban

Magyar állampolgár esetén a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után akár többször is módosítható.

A névváltoztatási kérelem adatlapját a varsói konzulátuson kell benyújtani. Az eljárás illeték- és díjköteles.

 

Milyen dokumentumokat kell csatolni?

A kérelemhez mellékelni kell azoknak a személyeknek az eredeti magyar anyakönyvi kivonatait, akiket a névváltoztatás érint, illetve akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás miatt javítani kell.

 

A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtása személyesen, a varsói konzulátuson történik.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben aláírását közjegyző előtt hitelesíttetnie (személyazonosságát érvényes dokumentummal – útlevél, személyigazolvány – igazolnia) kell.

Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő a varsói konzulátus kéri, hogy annak benyújtásakor otthoni-, mobil- vagy munkahelyi telefonszámát is adja meg.

 

Az eljárás díja, dokumentumok

A konzuli díjat készpénzben (EUR-ban), a varsói konzulátuson kérjük befizetni.

 

Adatlap kiskorú születési nevének megváltoztatásához

Konzuli közreműködés díja:

40 EUR

Születési név megváltoztatásának illetéke:

33 EUR

 

Díj és adatlap házassági név módosításához

Konzuli közreműködés díja:

40 EUR

Házassági névviselési forma megváltoztatásának illetéke:

16 EUR

 

Egyszer már megváltoztatott név ismételt megváltoztatása

Konzuli közreműködés díja:

40 EUR

Ismételt névváltoztatás illetéke (születési név):

165 EUR