A biometrikus azonosítókat tartalmazó magánútlevél iránti kérelmet csak személyesen, a Nagykövetség konzulátusával előzetesen egyeztetett időpont alapján lehet benyújtani. A konzulátus telefonszáma: (22) 537 56 60.

Magyarország varsói Nagykövetsége 2011. óta rendelkezik a biometrikus adatokat tartalmazó (5 vagy 10 évig érvényes) útlevél iránti kérelem átvételéhez szükséges eszközökkel. Ennek következtében megszűnt a lehetőség az egyéves ideiglenes útlevél igénylésére.

Az a kiskorú, akinek az útlevele ujjnyomatot nem tartalmaz, kérelmét törvényes képviselője útján nyújtja be. 12 éves kor felett ujjlenyomat felvétele kötelező.

Az a kérelmező, akinek az egészségi állapota a magánútlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését − a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint − nem teszi lehetővé, kérelmét meghatalmazott útján is előterjesztheti.

 

Ki igényelhet magyar útlevelet?

Magyar útlevelet az a személy igényelhet, aki érvényes magyar dokumentummal (útlevél, személyi igazolvány, állampolgársági bizonyítvány) igazolni tudja magyar állampolgársága meglétét.

Amennyiben a kérelmező (kiskorú gyermeknél a szülők legalább egyike) a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, és nem szerepel a magyar állampolgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartásában élő adatként, úgy az útlevél igénylése előtt szükséges megvizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Az eljárásról a Magyar állampolgárság fennállásának vizsgálata című pont alatt talál tájékoztatót.

Amennyiben családi állapotában változás következett be (pl. megházasodott, elvált), úgy az útlevélkérelem benyújtásával egyidejűleg az eseményt Magyarországon köteles anyakönyveztetni. További információt a hazai anyakönyvezés menüpont alatt talál.

A magánútlevél érvényességének időtartama – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – az állampolgárnak az útlevélkérelem benyújtásakor betöltött életkorától függően:

a)

  • 5 év 12–18. életév között (a kérelmező 12. életévének betöltésétől 18. életévének betöltéséig);
  • 10 év 18–70. életév között (a kérelmező 18. életévének betöltésétől 70. életévének betöltéséig), kérelemre.

b) Ujjnyomatot nem tartalmazó magánútlevél esetében 6–12. életév között (a kérelmező 6. életévének betöltésétől 12. életévének betöltéséig):

  • 5 vagy 10 év az a) pontban foglaltak szerint, ha a kérelmező ujjnyomatának levétele fizikailag lehetetlen,
  • 1 év, ha a kérelmező személyes megjelenésre képtelen – a kezelőorvos által kiállított igazolás alapján – egészségi állapotára tekintettel.

 

Az útlevél kiállításának eljárási illetékei

5 évig érvényes okmány:

24 EUR

+ 40 EUR konzuli közreműködési díj

64 EUR

10 évig érvényes okmány:

44 EUR

+ 40 EUR konzuli közreműködési díj

84 EUR

18 év alattiak okmánya:

8 EUR

+ 40 EUR konzuli közreműködési díj

48 EUR

70 év felettiek okmánya:

8 EUR

+ 40 EUR konzuli közreműködési díj

48 EUR

Második útlevél igénylése:

47 EUR

+ 40 EUR konzuli közreműködési díj

87 EUR

Ideiglenes magánútlevél:

 

 

30 EUR

Ha az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott úti okmány helyett kerül sor, az eljárási illeték kétszeres.

 

Ideiglenes magánútlevél

Magyarország varsói Nagykövetségének konzulátusa ideiglenes magánútlevelet a további tartózkodáshoz, illetve tovább- és hazautazáshoz csak különös méltánylást érdemlő okból állíthat ki. Ezek közé az okok közé nem tartozik a hónapok óta lejárt okmány pótlása.