Mivel tudja igazolni, hogy magyar állampolgár?

 

A magyar állampolgárság igazolható

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal.
 • érvényes magyar útlevéllel. Ha az útlevele lejárt, a lejáratát követő egy évig még igazolja a magyar állampolgárságát.
 • érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal.
 • honosítási okirattal, ellenkező bizonyításig.
 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.

Onnan tudhatja, hogy szerepel a nyilvántartásban, ha van „lakcímkártyája”, illetve volt Magyarországon személyi száma (személyazonosító jele). Ha 1978 után hagyta el az országot, a személyi számát megtalálhatja egy ún. személyi lapon, vagy régi útlevelében, személyazonosító igazolványában.

A magyar születési, házassági anyakönyvi kivonat nem igazolja a magyar állampolgárságot!


A magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének történelmi jogcímeiről részletes információt itt talál.

 

Hogyan lehetek magyar állampolgár, ha…

 

a)      a kettős állampolgárság kizárásáról szóló törvény hatályának idején születtem, és a törvény értelmében csak a lengyel állampolgárságot szerezhettem meg (1962. február 3. – 1994. január 22. )

 

Ebben az esetben egyszerűsített honosítási eljárás keretében szerezheti meg a magyar állampolgárságot, amennyiben beszél magyarul.

 

b)      szüleim vagy nagyszüleim magyar állampolgárként kivándoroltak külföldre, és én magam már külföldön születtem?

A magyar állampolgárság főszabályként a leszármazás elvén nyugszik. Azaz ha szülei vagy nagyszülei valamelyike magyar állampolgár, vagy az Ön születésekor az volt, Ön is valószínűleg az. Ez állampolgárság megállapítása iránti eljárással igazolható. Akkor is magyar állampolgár lehet, ha nem beszél magyarul.

Néhány kivétel ez alól (csak példák):

 • 1957. október 1. előtt a magyar állampolgár nő elveszítette a magyar állampolgárságát, ha külföldi állampolgárral házasodott össze.
 • 1957. október 1. előtt külföldi állampolgár apától és magyar állampolgár anyától született gyermek nem szerezte meg születéssel a magyar állampolgárságot. Ő maga nyilatkozattal visszaszerezheti a magyar állampolgárságot, de lemenői viszont csak honosítással (ha beszélnek magyarul).
 • Ha magyar állampolgár felmenője 1929. szeptember 1. előtt vándorolt ki Magyarországról, a leszármazottai valószínűleg nem szerezték meg a magyar állampolgárságot. Egyszerűsített honosítással szerezhet állampolgárságot, ha beszél magyarul.

 

c)       elvesztettem a magyar állampolgárságomat, vagy szüleim és nagyszüleim elvesztették a magyar állampolgárságukat?

Ön egyszerűsített honosítási eljárással szerezhet magyar állampolgárságot, ha beszél magyarul.

Ha valamelyik alábbi okból vesztette ez az állampolgárságát, Ön nyilatkozattal szerezheti vissza azt (magyarul beszélő gyermekei és unokái ugyanúgy honosítással):

 • állampolgárságától az 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján megfosztották;
 • 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátották;
 • Németországba áttelepülésre kötelezett személy volt.

  

d)      házastársam magyar állampolgár, és beszélek magyarul?

Ön egyszerűsített honosítási eljárással szerezhet magyar állampolgárságot, ha a honosítási kérelem benyújtásakor már

 • legalább 10 éve házasok, vagy
 • legalább 5 éve házasok, és közös gyermekük született.

 

Hogyan érinti a magyar állampolgárság a lengyel állampolgárságomat?

Nem érinti, mivel mind Magyarország, mind pedig Lengyelország 1994 óta elismeri a kettős (többes) állampolgárságot.