A magyar állampolgárság igazolása

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 10.§-a kimondja:

10. § A magyar állampolgárság igazolható érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal és honosítási okirattal – ha ezek egyikével sem rendelkezik az ügyfél – akkor az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel.

Amennyiben nem rendelkezik a fentiekben felsorolt okmányok egyikével sem, úgy magyar útlevelének igénylése előtt meg kell vizsgálni magyar állampolgárságának fennállását. A magyar születési anyakönyvi kivonat nem bizonyítja a magyar állampolgárság fennállását!

 

Az adatlap kitöltése, szükséges dokumentumok

A konzulátus kéri, hogy nyomtatott betűkkel töltse ki az Állampolgárság igazolása iránti kérelem című nyomtatványt. Kérjük, a nevek kitöltésénél teljes nevet írjon (pl. „Minta Géza Béla”, és ne „Minta Géza” ).

a) Ha már legalább egyszer rendelkezett magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal:

A konzulátus kéri, hogy feltétlenül csatolja a magyar születési anyakönyvi kivonata fénymásolatát és a családi állapotot [házasság(ok), válás(ok), házastárs halotti anyakönyvi kivonata] igazoló magyar okiratok fénymásolatát.

Annak érdekében, hogy az állampolgárság fennállásának megállapítása után a magyarországi anyakönyvezés is megtörténjen, a konzulátus kéri, hogy az idegen nyelvű okiratokat magyar fordítással, valamint a hazai anyakönyvezési adatlappal (lásd: Hazai anyakönyvezés) együtt csatolja.

b) Ha még soha nem volt magyar útlevele vagy személyi igazolványa:

A Konzulátus kéri, hogy az a) pontban leírt okiratokhoz csatolja a szülők házassági anyakönyvi kivonatát és születési anyakönyvi kivonatukat (ha nekik sem volt soha magyar okmányuk, úgy az ő szüleik születési és házassági anyakönyvi kivonatát). Amennyiben ezek idegen nyelvű okmányok, úgy ezekről magyar fordítást kell, anyakönyvezési adatlapot azonban nem szükséges csatolni.

 

A vizsgálat elvégzésének helye, várható időtartama

Az állampolgársági vizsgálatot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatósága, Állampolgárság Megállapítási Osztálya végzi, a magyarországi anyakönyvezést a hivatal Hazai Anyakönyvi Osztálya.

Tekintettel arra, hogy Magyarország Európai Uniós tagsága óta megsokszorozódott a beadott kérelmek száma, a folyamat 6–9 hónapot is igénybe vehet.

Az oldal tetejére