Állampolgárság megállapítása iránti kérelem

Scroll down for the English version!

 

Két különböző eljárást szükséges megkülönböztetni egymástól: 

1. Állampolgárság igazolása iránti kérelem (Abban az esetben indítjuk ezt az eljárást, ha a magyar állampolgárság fennállása nem biztos. Tehát pl. szülőnk, nagyszülőnk magyar állampolgárságáról nincs egyértelmű információnk.) Adatlap itt

2. Állampolgárság igazolása iránti megkeresés (Ezt az eljárást a konzul indítja hivatalból, abban az esetben, ha a kérelmező magyar állampolgársága - a bemutatott dokumentomok, illetve az elmondása alapján  valószínűsíthető  (pl. rendelkezett már magyar útlevéllel/ valamelyik szüleje magyar állampolgár, stb). Ebben az esetben nem kell adatlapot kitölteni, azt a konzulátus tölti ki, és elektronikus úton megkeresi az állampolgárság megállapítást végző szervet. 

Amenniyben az ügyfélnek  anyakönyvezési vagy névváltoztatási ügye is van, akkor ezt az eljárást nem lehet alkalmazni, állampolgárság igazolása iránti kérelmet kell benyújtani ( fent az 1. pontban).

 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 10.§-a kimondja:

10. § A magyar állampolgárság igazolható érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal vagy állampolgársági ténymegállapítással és - az ellenkező bizonyításáig - honosítási okirattal.

A magyar állampolgárság igazolható egy éven belül lejárt magyar útlevéllel is.

A magyar állampolgárság megállapítható továbbá a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is (SzL nyilvántartás).

Onnan tudhatja, hogy szerepel a nyilvántartásban, ha van „lakcímkártyája”, illetve volt Magyarországon személyi száma (személyazonosító jele). Ha 1978 után hagyta el az országot, a személyi számát megtalálhatja egy ún. személyi lapon, vagy régi útlevelében, személyazonosító igazolványában.

Amennyiben nem rendelkezik a fentiekben felsorolt okmányok egyikével sem, úgy magyar útlevelének igénylése előtt meg kell vizsgálni magyar állampolgárságának fennállását állampolgárság megállapítása iránti kérelem benyújtásával.

Az állampolgársági kérelem benyújtásához személyen szükséges megjelennie Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet telefonon, vagy e-mail-ben.

Amennyiben legalább az egyik szülő tudja igazolni magyar állampolgárságát, a Lengyelországban született, 6 éven aluli gyermeke állampolgárságának megállapítását nem kell kezdeményeznie, azonban születésének hazai anyakönyvezését igen.

6. életévét betöltött gyermekek:

Amennyiben elmúlt hat éves és születésének anyakönyvezésére még nem került sor vagy magyar útlevele /személyi igazolványa több mint egy éve lejárt, úgy a magyar állampolgárságának megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania.  

14. életévet már betöltött kiskorú kérelmező esetén a kérelmet saját magának és szülőjének (törvényes képviselőjének) is alá kell írnia, így személyesen meg kell jelenniük. Kisebb gyermek nevében a szülő jár el, a gyermek jelenléte nem szükséges.

 

18. év felettiek esetében

Szükséges dokumentumok: minden iratot eredetiben kérünk bemutatni

 • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (külföldi hatóság által kiállított útlevél/személyazonosító igazolvány)

**Kitöltési segédletet innen tölthet le hozzá. A kérelem fejléce után húzza alá, hogy kér-e állampolgársági bizonyítványt! (Általában nincs szükség állampolgársági bizonyítvány igénylésére, mivel az eljárás eredményeképpen személyi adatait rögzítik a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, ami az ahhoz hozzáférő magyar hatóságok eljárásában (pl. útlevél igénylésekor) bizonyítja a magyar állampolgárságot.)

 

 • Abban az esetben elegendő saját születési anyakönyvi kivonatát és szülei házassági anyakönyvi kivonatát csatolnia, ha 
 • Ön vagy legalább egyik szülője Magyarországon született, vagy  
 • Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban volt magyar útlevele vagy személyazonosító igazolványa, illetve 
 • ha Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban már megállapították a magyar állampolgárságát (pl. állampolgársági bizonyítványt kapott).

 

​Ha a fentiek nem igazak Önre, akkor ahhoz, hogy a magyar állampolgártól történő leszármazást igazolhassa, csatolnia kell a felmenői születési és házassági anyakönyvi kivonatát, amíg felmenőinek sorában elérünk a magyar állampolgársággal rendelkezett felmenőjéig. A magyar állampolgárságot az alábbi okmányokkal lehet igazolni: magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat stb.

 

 • Ha nem tud anyakönyvi kivonatot bemutatni Magyarországon történt születésről vagy házasságkötésről, az eljáró magyar hatóság beszerzi azokat.

 

Egyéb fontos információk:

 • Magyarországon törvényi előírás, hogy a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, házasság felbontása, halál) Magyarországon anyakönyveztetni kell, így ezeket a kérelmeket az állampolgárság megállapítási iránti kérelemhez csatolni kell. Enélkül a magyar állampolgárság megállapítására, magyar útlevél kiállítására sincs lehetőség.

A hazai anyakönyvezésről bővebb. információt itt talál.

 

Az állampolgársági igazolása iránti eljárás díjköteles, a konzul által hivatalból indított állampolgárság igazolása iránti megkeresés azonban illetékmentes eljárás. A konzuli díjakról információ az 'Eljárási díjak, befizetésük' menüpontban található.

ENGLISH VERSION 

Hungarian citizenship can be proved by

 • a valid Hungarian identity card,
 • a valid Hungarian passport (If the passport has expired, it still proves the Hungarian citizenship for one year following the date of its expiry.),
 • a valid cerficiate of citizenship,
 • by a certificate of naturalization, until proven to the contrary,
 • the ’registry of personal data and addresses’ (SzL registry).

Your data is included in the registry if you have a so-called address card or if you had a Hungarian personal number before. If you left the country after 1978, you may find your personal number on a document called "személyi lap" (personal page) or in your old Hungarian passport or ID booklet.

If you are not able to prove that you are a Hungarian citizen by the means listed above, you  have to apply for the ’verification of Hungarian citizenship’, before applying for a new Hungarian passport’.

The ‘Application for the Verification of Citizenship’ needs to be submitted in person. You need to make an appointment with our Consulate in advance by phone or by email.

 

If at least one of the parents can prove their Hungarian citizenship, there is no need for the ‘Application for the Verification of Citizenship’ for the children under the age of 6, just initiate the registration of his or her birth.

Children aged 6 and over:

Children over the age of 6, whose birth has not yet been registered, or their Hungarian passport / identity card has expired for more than a year, need to submit the ‘Application for the Verification of Citizenship’.

The application of a minor who is at least 14 years of age has to be signed by both the minor and his or her parent, therefore both have to be present in person. Parents act on behalf of younger children, therefore the child's presence is not necessary.

 

Required documents:   **the Consulate needs to see the original documents

 

 

**An English-language aid is available.  Please fill the form out with a computer or by a blue ink pen, with block capitals. Under the header of the application, underline whether you need a ‘citizenship certificate’. (In general, it is not necessary to apply for a citizenship certificate, since as a result of the procedure your personal data is recorded in the ’registry of personal data and addresses’, which proves your Hungarian citizenship for the Hungarian authorities accessing it (eg when applying for a passport).)

 

 • it is enough to submit your own birth certificate and your parents' marriage certificate if
 • you were or one of your parents was born in Hungary, or
 • you or at least one of your parents had a Hungarian passport or ID card before, or
 • your Hungarian citizenship or the Hungarian citizenship of at least one of your parents has been verified before (e.g. if you received a citizenship certificate).

 

If the above is not true for you, then in order to be able to prove your descent from a Hungarian citizen, you must attach the birth and marriage certificate of your ancestors until you reach the ancestor who had Hungarian citizenship. Hungarian citizenship can be proved by the following documents: old Hungarian passports and ID booklets, certificates of domicile ("illetőségi bizonyítvány") or old citizenship certificates, other old Hungarian official documents like school records, labor booklets ("munkakönyv"), military booklets ("katonakönyv"), address registration sheets ("lakcímbejelentő nap"), legal name change certificates ("névváltoztatási okirat").

 

 • If you are unable to present a Hungarian birth or marriage certificate, the acting Hungarian authority will obtain them.

 

Other important information:

 

 • In Hungary, it is a legal requirement that the life events of a Hungarian citizen (birth, marriage, divorce, death) that happened abroad must be registered in Hungary, so the applications must be attached to Application for the Verification of Citizenship. Without the Hungarian registration of these life events the’ Application for the Verification of Citizenship’ cannot be completed, and a Hungarian passport cannot be issued.

 

The verification of citizenship itself is free of charge. If you wish to receive a citizenship certificate, you will need to pay the required consular fee.