Miben tud segíteni Magyarország varsói konzulátusa lengyelországi tartózkodásom alatt?
Elfogyott a pénzem, haza szeretnék jutni Magyarországra. Fordulhatok-e segítségért a nagykövetséghez?
Kell-e jeleznem Magyarországon, hogy Lengyelországban kezdtem el dolgozni?
Szeretném meghosszabbítani lejárt személyi igazolványomat vagy vezetői engedélyemet.
Elvesztettem vezetői engedélyemet, tudok-e helyette újat igényelni a Nagykövetség konzuli osztályán keresztül?
Huzamosabb ideje itt élek, útlevelem lejárt 1 éve, szeretnék újat igényelni.
Magyar állampolgár vagyok, gyermekem született Lengyelországban. Milyen állampolgárságra jogosult?
Fordításra (tolmácsolásra) van szükségem, fordulhatok-e a Nagykövetséghez?
Magyar állampolgár milyen feltételekkel használhatja lengyel rendszámú gépkocsiját Magyarországon?

 

1. Miben tud segíteni Magyarország varsói konzulátusa lengyelországi tartózkodásom alatt?

A konzulátus különböző ügyek intézésében áll a magyar állampolgárok rendelkezésére rövidebb vagy hosszabb távú tartózkodásuk alatt: az utazáshoz használt és időközben lejárt, elveszett, eltulajdonított, megrongálódott útlevél vagy személyazonosító igazolvány helyett ideiglenes útlevél kiállítása, új útlevél igénylése; állampolgársági vizsgálat; születés, házasság vagy válás magyarországi anyakönyvezése; névváltoztatás; hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése; külföldi tartózkodás (lakcím) bejelentése; aláírás-, fordítás- és másolat-hitelesítés, stb.

 

2. Elfogyott a pénzem, haza szeretnék jutni Magyarországra. Fordulhatok-e segítségért Magyarország varsói Nagykövetséghez?

Pénzügyi problémáikat a magyar állampolgároknak maguknak kell megoldaniuk.

A Nagykövetség csak tanáccsal tud szolgálni a pénzküldés módjaira vagy az olcsóbb úti jegyek beszerzésére vonatkozóan. Amennyiben a magyar állampolgár számára gondot jelent a magyarországi rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvétel, ebben segítséget nyújthat a varsói Nagykövetség.

A bajba jutott magyar állampolgár magyarországi hozzátartozója online, vagy a Western Union Intercash Rt. bármelyik magyarországi fiókjánál, továbbá számos OTP-fiókban és postahivatalban is igénybe veheti a szolgáltatást anélkül, hogy Budapestre kellene utaznia. Lényege: A Western Union pénzátutalási szolgáltatással feladott pénz perceken belül felvehető a világ bármely, Western Union szolgáltató kifizetőhelyén, a szolgáltató fiók nyitva tartásától függően.

A lengyelországi fiókok listáját itt találja.

A magyarországi fiókok listája itt található.

Részletes információk magyar nyelven itt vagy itt érhetőek el.

 

3. Kell-e jeleznem Magyarországon, hogy Lengyelországban kezdtem el dolgozni?

Amennyiben magyar állampolgár Lengyelországban (vagy az Európai Gazdasági Térség más országában) vállal munkát, akkor rá annak az országnak a szociális biztonsági szabályai vonatkoznak, ahol keresőtevékenységet folytat és kizárólag ott kötelezett társadalombiztosítási járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére (külön szerződés megkötésével) sincs lehetősége.

Annak érdekében, hogy Magyarországon a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön illetve annak érdekében, hogy elkerülje a kettős járulékfizetést, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztár és a lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatóság felé. Ezt a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (zip file) elnevezésű, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár weboldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével tudja megtenni.

A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A bejelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, miszerint „Lengyelországban végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.”

 

4. Szeretném meghosszabbítani lejárt személyi igazolványomat vagy vezetői engedélyemet.

Új személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát vagy gépjármű vezetői engedélyt csak Magyarországon, személyes ügyintézés keretében tud igényelni okmányirodában.

 

5. Elvesztettem vezetői engedélyemet, tudok-e helyette újat igényelni Magyarország varsói nagykövetségének konzulátusán keresztül?

Nem, erre nincs lehetőség. Új vezetői engedélyt csak Magyarországon, okmányirodában igényelhet személyesen. A magyar vezetői engedély érvényességéről kérésre a magyarországi okmányirodák állítanak ki igazolást. Az igazolást meghatalmazással közeli családtag is kérheti az okmányirodától.

 

6. Huzamosabb ideje Lengyelországban élek, útlevelem lejárt 1 éve, szeretnék újat igényelni.

Ha útlevele több mint egy éve lejárt és Ön nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal, új útlevelet csak állampolgársági vizsgálat lefolytatását követően állíthat ki a magyar hatóság. Az útlevéleljárás során magyar állampolgárságát nem szükséges igazolnia annak, aki a polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartásában külföldön élő magyar állampolgárként szerepel.

 

7. Magyar állampolgár vagyok, gyermekem született Lengyelországban. Milyen állampolgárságra jogosult?

A magyar állampolgár szülő gyermeke születésétől ugyancsak magyar állampolgárnak tekinthető, függetlenül attól, hogy külföldön született. Formálisan ez a külföldi születés magyarországi anyakönyvezésével kerül megerősítésre. A külföldi születés magyarországi anyakönyvezése a varsói Nagykövetség konzulátusán vagy magyarországi anyakönyvvezetőn keresztül kérvényezhető.

Amennyiben az egyik szülő nem magyar állampolgár, a gyermek a szülő állampolgársága szerinti másik ország állampolgárságára is jogosult lehet. Ez a külföldi állampolgár szülő saját államának jogszabályaitól függ. Lengyel és magyar szülők esetén a gyermek magyar–lengyel kettős állampolgár lehet.

 

8. Fordításra (tolmácsolásra) van szükségem, fordulhatok-e Magyarország varsói Nagykövetségéhez?

A Nagykövetség – a kérelmekhez kapcsolódó dokumentumok kivételével – nem vállal fordítást. Ügyvédeket és tolmácsokat tudunk ajánlani. 

 

9. Magyar állampolgár milyen feltételekkel használhatja lengyel rendszámú gépkocsiját Magyarországon?

Amennyiben Ön Lengyelországban lakcímmel (lakóhellyel) rendelkezik és ezt a közúti ellenőrzés során dokumentummal tudja igazolni (lakcímet igazoló lengyel dokumentum), akkor azt az igazoltató hatóság elfogadja. Fontos, hogy a dokumentumhoz csatoljon egy magyar nyelvű fordítást. A törvény már nem írja elő, hogy hiteles fordítás legyen, tehát Ön is elkészítheti, azonban tanácsolt a hitelesített fordítás.

Amennyiben Ön Lengyelországban nem rendelkezik lakcímmel, a következő törvényi feltételek érvényesülnek:

 

A közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. tv. 2012. szeptember 21-étől hatályos módosításai:

1. A Kkt. módosított 25/B. § (4) bekezdése alapján mentesül a járművezető a regisztrációs kötelezettség alól, ha

a) szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van (ez változatlan),

b) a járművet – hat hónapon belül összességében – 30 nap időtartamot meg nem haladóan használja Magyarország területén és a használathoz az üzemben tartó a jármű birtokba adása időpontjának, továbbá a használati jogosultság időtartamának megjelölését is tartalmazó okiratba foglalt nyilatkozatával hozzájárult; vagy

c) a belföldön használt járművet a külföldi üzemben tartójától rendszeres munkavégzéshez kapta használatra.

 

2. Ha a jármű használata a fenti 1.b) pont alapján történik, akkor az ellenőrző hatósága járművezető és az üzemben tartói nyilatkozat meghatározott adatait a közigazgatási bírságnyilvántartásban rögzíti.

 

Érdemes megnézni a jogszabály módosulásáról szóló tájékoztatót az ORFK honlapján. A konzulátus felhívja a figyelmet, hogy irányadó tájékoztatást ebben a témában továbbra is csak az ORFK adhat.