Miben tud segíteni Magyarország varsói konzulátusa lengyelországi tartózkodásom alatt?
Elfogyott a pénzem, haza szeretnék jutni Magyarországra. Fordulhatok-e segítségért a nagykövetséghez?
Kell-e jeleznem Magyarországon, hogy Lengyelországban kezdtem el dolgozni?
Szeretném meghosszabbítani lejárt személyi igazolványomat vagy vezetői engedélyemet.
Elvesztettem vezetői engedélyemet, tudok-e helyette újat igényelni a Nagykövetség konzuli osztályán keresztül?
Huzamosabb ideje itt élek, útlevelem lejárt 1 éve, szeretnék újat igényelni.
Magyar állampolgár vagyok, gyermekem született Lengyelországban. Milyen állampolgárságra jogosult?
Fordításra (tolmácsolásra) van szükségem, fordulhatok-e a Nagykövetséghez?
Magyar állampolgár milyen feltételekkel használhatja lengyel rendszámú gépkocsiját Magyarországon?

 

1. Miben tud segíteni Magyarország varsói konzulátusa lengyelországi tartózkodásom alatt?

A konzulátus különböző ügyek intézésében áll a magyar állampolgárok rendelkezésére rövidebb vagy hosszabb távú tartózkodásuk alatt: az utazáshoz használt és időközben lejárt, elveszett, eltulajdonított, megrongálódott útlevél vagy személyazonosító igazolvány helyett ideiglenes útlevél kiállítása, új útlevél igénylése; állampolgársági vizsgálat; születés, házasság vagy válás magyarországi anyakönyvezése; névváltoztatás; hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése; külföldi tartózkodás (lakcím) bejelentése; aláírás-, fordítás- és másolat-hitelesítés, stb.

 

2. Elfogyott a pénzem, haza szeretnék jutni Magyarországra. Fordulhatok-e segítségért Magyarország varsói Nagykövetséghez?

Pénzügyi problémáikat a magyar állampolgároknak maguknak kell megoldaniuk.

A Nagykövetség csak tanáccsal tud szolgálni a pénzküldés módjaira vagy az olcsóbb úti jegyek beszerzésére vonatkozóan. Amennyiben a magyar állampolgár számára gondot jelent a magyarországi rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvétel, ebben segítséget nyújthat a varsói Nagykövetség.

A bajba jutott magyar állampolgár magyarországi hozzátartozója online, vagy a Western Union Intercash Rt. bármelyik magyarországi fiókjánál, továbbá számos OTP-fiókban és postahivatalban is igénybe veheti a szolgáltatást anélkül, hogy Budapestre kellene utaznia. Lényege: A Western Union pénzátutalási szolgáltatással feladott pénz perceken belül felvehető a világ bármely, Western Union szolgáltató kifizetőhelyén, a szolgáltató fiók nyitva tartásától függően.

A lengyelországi fiókok listáját itt találja.

A magyarországi fiókok listája itt található.

Részletes információk magyar nyelven itt vagy itt érhetőek el.

 

3. Kell-e jeleznem Magyarországon, hogy Lengyelországban kezdtem el dolgozni?

Amennyiben magyar állampolgár Lengyelországban (vagy az Európai Gazdasági Térség más országában) vállal munkát, akkor rá annak az országnak a szociális biztonsági szabályai vonatkoznak, ahol keresőtevékenységet folytat és kizárólag ott kötelezett társadalombiztosítási járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére (külön szerződés megkötésével) sincs lehetősége.

Annak érdekében, hogy Magyarországon a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön illetve annak érdekében, hogy elkerülje a kettős járulékfizetést, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztár és a lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatóság felé. Ezt a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (zip file) elnevezésű, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár weboldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével tudja megtenni.

A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A bejelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, miszerint „Lengyelországban végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.”

 

4. Elvesztettem vezetői engedélyemet, tudok-e helyette újat igényelni Magyarország varsói nagykövetségének konzulátusán keresztül?

Nem, erre nincs lehetőség. Új vezetői engedélyt csak Magyarországon, okmányirodában igényelhet személyesen. A magyar vezetői engedély érvényességéről kérésre a magyarországi okmányirodák állítanak ki igazolást. Az igazolást meghatalmazással közeli családtag is kérheti az okmányirodától.

 

5. Huzamosabb ideje Lengyelországban élek, útlevelem lejárt 1 éve, szeretnék újat igényelni.

Ha útlevele több mint egy éve lejárt és Ön nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal, új útlevelet csak állampolgársági vizsgálat lefolytatását követően állíthat ki a magyar hatóság. Az útlevéleljárás során magyar állampolgárságát nem szükséges igazolnia annak, aki a polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartásában külföldön élő magyar állampolgárként szerepel.

 

6. Magyar állampolgár vagyok, gyermekem született Lengyelországban. Milyen állampolgárságra jogosult?

A magyar állampolgár szülő gyermeke születésétől ugyancsak magyar állampolgárnak tekinthető, függetlenül attól, hogy külföldön született. Formálisan ez a külföldi születés magyarországi anyakönyvezésével kerül megerősítésre. A külföldi születés magyarországi anyakönyvezése a varsói Nagykövetség konzulátusán vagy magyarországi anyakönyvvezetőn keresztül kérvényezhető.

Amennyiben az egyik szülő nem magyar állampolgár, a gyermek a szülő állampolgársága szerinti másik ország állampolgárságára is jogosult lehet. Ez a külföldi állampolgár szülő saját államának jogszabályaitól függ. Lengyel és magyar szülők esetén a gyermek magyar–lengyel kettős állampolgár lehet.

 

7. Fordításra (tolmácsolásra) van szükségem, fordulhatok-e Magyarország varsói Nagykövetségéhez?

A Nagykövetség – a kérelmekhez kapcsolódó dokumentumok kivételével – nem vállal fordítást. Ügyvédeket és tolmácsokat tudunk ajánlani. 

 

8. Magyar állampolgár milyen feltételekkel használhatja lengyel rendszámú gépkocsiját Magyarországon?

Amennyiben Ön Lengyelországban lakcímmel (lakóhellyel) rendelkezik és ezt a közúti ellenőrzés során dokumentummal tudja igazolni (lakcímet igazoló lengyel dokumentum), akkor azt az igazoltató hatóság elfogadja. Fontos, hogy a dokumentumhoz csatoljon egy magyar nyelvű fordítást. A törvény már nem írja elő, hogy hiteles fordítás legyen, tehát Ön is elkészítheti, azonban tanácsolt a hitelesített fordítás.

Amennyiben Ön Lengyelországban nem rendelkezik lakcímmel, a következő törvényi feltételek érvényesülnek:

 

A közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. tv. 2012. szeptember 21-étől hatályos módosításai:

1. A Kkt. módosított 25/B. § (4) bekezdése alapján mentesül a járművezető a regisztrációs kötelezettség alól, ha

a) szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van (ez változatlan),

b) a járművet – hat hónapon belül összességében – 30 nap időtartamot meg nem haladóan használja Magyarország területén és a használathoz az üzemben tartó a jármű birtokba adása időpontjának, továbbá a használati jogosultság időtartamának megjelölését is tartalmazó okiratba foglalt nyilatkozatával hozzájárult; vagy

c) a belföldön használt járművet a külföldi üzemben tartójától rendszeres munkavégzéshez kapta használatra.

 

2. Ha a jármű használata a fenti 1.b) pont alapján történik, akkor az ellenőrző hatósága járművezető és az üzemben tartói nyilatkozat meghatározott adatait a közigazgatási bírságnyilvántartásban rögzíti.

 

Érdemes megnézni a jogszabály módosulásáról szóló tájékoztatót az ORFK honlapján. A konzulátus felhívja a figyelmet, hogy irányadó tájékoztatást ebben a témában továbbra is csak az ORFK adhat.