Haláleset hazai anyakönyvezése

A haláleset hazai anyakönyvezési eljárásánál a kérelmező elsősorban az egyenes ági hozzátartozó, de a gyakorlatban bárki bejelentheti, aki rendelkezik az eljárás megindításához szükséges iratokkal. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet az Időpontfoglaló rendszeren keresztül. Az Időpontfoglaló rendszer az Időpontfoglalás menüpontból érhető el. 

Amennyiben a külföldön történt halálesetet megelőzően a külföldön történt születés nem volt anyakönyvezve, akkor a két eljárást egyszerre kell kezdeményezni.

 

Szükséges dokumentumok: minden iratot eredetiben kérünk bemutatni!

Az anyakönyvi kivonatban szerepelniük kell azoknak az adatoknak, amik a Magyarországon rendszeresített anyakönyvi kivonatokban is szerepelnek. (Az esetleges hiányzó adatokat egyéb közokirattal kell igazolni.)

  • haláleset külföldi anyakönyvéről készített hiteles magyar fordítás

A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja.

  • érvénytelenítés céljából át kell adni az elhunyt személyigazolványát, lakcímkártyáját, útlevelét és vezetői engedélyét

 

A haláleset hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás.

 

Halottszállítási engedély

Az engedélyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • kérelem, amely tartalmazza a szállítandó halott nevét, utolsó lakhelyét, - amennyiben ez a külföldi okiratokból kitűnik - a halált okozó betegség megnevezését, a halál napját, azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik, a szállító jármű (a szállítás módjának) megjelölését, gépjárművel történő szállítás esetén annak rendszámát és a szállítmány kísérőjének megnevezését,
  • a magyar halottvizsgálati bizonyítványnak (karta zgonu, karta statystyczna do karty zgonu) vagy a halotti anyakönyvi kivonatnak megfelelő lengyel okiratot, valamint
  • ha a holttest szállítása Magyarországra történik, a temető befogadó nyilatkozatát.

 

A halott szállítási engedély kiállításának díjáról tájékozódjon az Eljárási díjak menüpont alatt.

Amennyiben valamennyi fenti dokumentum benyújtásra került, a halottszállítási engedélyt haladéktalanul kiállítjuk.

**Hamvak szállításához külön engedélyre nincsen szükség, ugyanakkor annak szállítását javasolt a légitársasággal előzetesen egyeztetni. A konzulátus kérelemre segítséget nyújt az elhunyt eltemetésére kötelezett személy és a halottszállítást végző szervezet közötti kapcsolatfelvételéhez, a halottszállítással kapcsolatos ügyintézés és a vonatkozó költségek azonban az elhunyt eltemetésére kötelezett személyt terhelik.