Névváltoztatás iránti kérelem

 

A névváltoztatási kérelem benyújtásához személyen szükséges megjelennie Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet telefonon, vagy  e-mail-ben.

 

Az eljárás feltétele a hazai anyakönyvezés megtörténte.

A névváltoztatási eljárások díjáról tájékozódjon a Konzuli Díjak menüpont alatt.

Névváltoztatáshoz szükséges dokumentumok:

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • Állampolgárságot igazoló okirat (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány, magyar állampolgárok esetében állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat.
  • Megfelelő kérelem kitöltése:

Kérelem házassági névviselési forma módosítására

      Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására

      Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására – kiskorú esetén

  • azoknak a személyeknek az eredeti magyar anyakönyvi kivonatai akiket a névváltoztatás érint, illetve akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás miatt javítani kell.
  • a külföldi névváltoztatást igazoló okirat, amennyiben szükséges
  • egyéb nyilatkozatok

Például annak a személynek a névváltoztatáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát, akinek a személyhez fűződő jogát az eljárás érinti.

 

Születési név megváltoztatása

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás. A szülő névváltoztatását a kiskorú gyermek születési bejegyzésébe akkor is feljegyzik, ha a gyermek neve nem változik. Nagykorú gyermek esetén ez csak akkor történik meg, ha a nagykorú gyermek azt kifejezetten kéri.

 

14 éven aluli gyermek utónevét – egy esetben – az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése.

 

Kiskorú nevének megváltoztatásáról mindkét szülőnek nyilatkoznia kell, így mindkét szülő jelenléte szükséges. Amennyiben a kérelem benyújtásakor személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülő aláírásával ellátott, közjegyző által hitelesített vagy két tanú aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatot, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is.

 

 

Házassági névviselési forma módosítása

Magyar állampolgár esetén a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után akár többször is módosítható.

 

** Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét.