Milyen magyar dokumentumok szükségesek?

Születés hazai anyakönyvezéséhez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány szükséges.

Amennyiben a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike) a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően – a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából – állampolgárság-vizsgálatra van szükség (lásd állampolgársági ügyek.)

 

Az adatlap kitöltése, segítség a kitöltéshez

A konzulátus kéri, hogy nyomtatott betűkkel töltse ki a külföldön történt születés hazai anyakönyvezésének adatlapját. Kérjük, a nevek kitöltésénél teljes nevet írjon (pl. „Minta Géza Béla”, „Minta Géza” helyett).

 

Milyen dokumentumokat kell csatolni?

1. A gyermek külföldi, 3 hónapnál nem régebbi, eredeti születési anyakönyvi kivonatát:

A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, kérjük: küldje be a varsói Nagykövetség címére a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri annak visszajuttatását.

 

2. A szülők házassági anyakönyvi kivonatát:

  • Magyarországon kötött házasság esetén az anyakönyvi kivonat fénymásolatát,
  • Külföldön kötött, de Magyarországon anyakönyvezett házasság esetén a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát,
  • Külföldön kötött, de Magyarországon még nem anyakönyvezett házasságot előbb Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Erről további információt a Házasság hazai anyakönyvezése című pont alatt talál.
  • Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, úgy szükséges adatlap kitöltése (adatlap születendő gyermekre, adatlap megszületett gyermekre). Tiszteletbeli konzul előtt nem lehetséges felvenni a nyilatkozatot.

 

3. A külföldi születési anyakönyvi kivonat fordítását:

  • lengyel nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen hitelesíti,
  • lengyel nyelvű okirat díjmentes fordítását és hitelesítését a konzulátus is elvégzi,
  • nem lengyel nyelvű okirat esetén keresse fel a varsói konzulátust, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét.

 

A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtása személyesen, a varsói konzulátuson történik.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben aláírását közjegyző előtt hitelesíttetnie (személyazonosságát érvényes dokumentummal – útlevél, személyi igazolvány – igazolnia) kell.

Kiskorú kérelme esetén mindkét szülő személyazonosságát igazolni kell ezen a módon.

Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő a varsói konzulátus kéri, hogy annak benyújtásakor otthoni-, mobil- vagy munkahelyi telefonszámát is adja meg.

 

Az eljárás várható időtartama

A varsói konzulátuson keresztül indított anyakönyvezési eljárás születés anyakönyvezése esetén 2–3 hónapot vehet igénybe.

 

Az eljárás díja

A születési anyakönyvi eljárás díjmentes.

 

Nyilvántartásba vétel

 

A külföldön történt születés hazai anyakönyvezésekor a nyilvántartásba vétel hivatalból történik. A született gyermek Külföldön élő magyar állampolgárként vagy Magyarországon élő magyar állampolgárként vehető a nyilvántartásba. Magyarországon élő magyar állampolgárként akkor vehető a gyermek nyilvántartásba, ha valamelyik szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik. A lakcímkártyát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. A szükséges nyomtatvány itt található.

Megjegyzés: ha a szülőknek nincs magyarországi lakóhelyük, akkor a gyermeknek sem lehet ilyet létrehozni (pl. a nagyszülők címére bejelenteni!)

Ha a született gyermeket külföldön élő magyar állampolgárként kívánják nyilvántartásba vetetni, akkor erre külön formanyomtatványt nem kell kitölteni. A születés hazai anyakönyvezésére rendszeresített adatlap 8. pontjában (lásd felül) a pontos külföldi lakcímet szükséges beírni.