Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 65. § értelmében „a magyar állampolgár köteles kezdeményezni gyermeke külföldön történt születésének hazai anyakönyvezését.”

A megszületett gyermek hazai (magyarországi) anyakönyvezése érdekében mindkét szülőnek személyesen szükséges megjelennie Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet telefonon, vagy  e-mail-ben.

 

Szükséges dokumentumok: minden iratot eredetiben kérünk bemutatni!

 Mindkét szülő részéről:

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • Lakcímkártya ( a magyar féltől) (Amennyiben nem rendelkezik ezzel a dokumentummal ide kattintson.) 
  • Születési anyakönyvi kivonat (magyar fél - magyar hatóságok által kiadott, lengyel fél - lengyel hatóságok által kiadott okmányt hozza magával. Amennyiben a nem magyar szülő, harmadik ország állampolgára, kérjük szíveskedjen előzetesen egyeztetni  hivatalunkkal).  
  • Házassági anyakönyvi kivonat (magyar hatóság által kiadott okmány)

Külföldön kötött, de Magyarországon még nem anyakönyvezett házasságot Magyarországon is anyakönyveztetni kell, ez a születés anyakönyvezésével együtt is intézhető. Erről további információt a Házasság hazai anyakönyvezése című pont alatt talál.

** Amennyiben a gyermek nem házasságban született, a gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükség van a lengyel hatóság által kiállított apai elismerő nyilatkozat bemutatására. Erről részletesen itt olvashat.

**Amennyiben a gyermek magyar szülőjének/szüleinek hiányzik a születési anyakönyvi kivonata vagy a házassági anyakönyvi kivonatuk, a Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt című nyomtatvánnyal kérhetnek egy másik, új kivonatot.

 

Gyermek részéről:

  • Születési anyakönyvi kivonat .  

(Kérjük ne a nemzetközi, hanem a lengyel nyelvű anyakönyvi kivonatot kérjék ki a lengyel anyakönyvi hivataltól születés hazai anyakönyvezése esetén.) Felhívjuk a figyelmet, hogy az eredeti születési anyakönyvi kivonat a magyar anyakönyvezést követően a magyar dokumentumtárban kerül elhelyezésre. Amennyiben a szülöknek a továbbiakban szükségük van a lengyel hatóságok által kiadott anyakönyvi kivonatra, annak nincs akadálya, hogy további példányt kérjenek ki a lengyel hatóságoktól, vagy hiteles másolatot készíttessenek a Konzulátuson.

**Anyakönyv fordítása A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja.

Figyelem! Ha a gyermek nem Lengyelországban született, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a születés helye szerinti ország magyar konzulátusán. .
Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatokhoz.

 

**A külföldön történt születés hazai anyakönyvezésekor a nyilvántartásba vétel hivatalból történik. Magyarországon élő magyar állampolgárként akkor vehető a gyermek nyilvántartásba, ha valamelyik szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik. A lakcímkártyát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.

FIGYELEM: Amennyiben egyik szülő sem tulajdonosa annak az ingatannak, ahova a gyermeket bejelenteni kívánják, úgy a tulajdonostól külön hozzájáruló nyilatkozatot kell csatolni a kérelemhez. A nyilatkozatnak kötött formája nincsen, lehet kézzel írni és aláírni vagy gépelt dokumentumot bemutatni, melyet két tanú aláírásával, okmányszámmal és születési adataival hitelesít.

** Ha a született gyermeket külföldön élő magyar állampolgárként kívánják nyilvántartásba vetetni, akkor erre külön formanyomtatványt nem kell kitölteni. A születés hazai anyakönyvezésére rendszeresített adatlap 8. pontjában a pontos külföldi lakcímet szükséges beírni.

 

A Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás.

A magyarországi anyakönyvezésének és a születési anyakönyvi kivonat Hivatalunkhoz érkezésének várható időtartama kb. 3-4 hónap.

 

Fel kívánjuk hívni a figyelmét a Köldökzsinór Programra / Babakötvény-re melyről részletesen itt olvashat.