A magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének történelmi jogcímei

 

Leszármazás

  • 1957. szeptember 30-áig csak azok szerezték meg a magyar állampolgárságot leszármazás útján, akiknek az apja volt magyar állampolgár.
  • 1957. október 1-étől akkor is magyar állampolgár a gyermek, ha csak az anya volt magyar állampolgár

 

Törvényesítés

Törvényesítés útján szintén 1957. szeptember 30-ig keletkezett, illetve szűnt meg a magyar állampolgárság.

  • Külföldi anya gyermeke magyar állampolgárrá vált, ha magyar férfi törvényesítette.
  • Magyar anya gyermeke viszont elvesztette a magyar állampolgárságát, ha külföldi állampolgár apa törvényesítette.

 

Házasság

  • 1957. szeptember 30-ig házasság útján magyar állampolgárrá vált az a külföldi nő, aki magyar állampolgár férfihoz ment férjhez, illetve elvesztette magyar állampolgárságát az a magyar állampolgár nő, aki külföldi állampolgár férfival kötött házasságot.
  • 1949. február 1-étől a magyar állampolgár nő csak abban az esetben vesztette el magyar állampolgárságát, ha a házasság révén nem szerezte meg férje külföldi állampolgárságát.

 

Távollét

Az első állampolgársági törvény értelmében távolléttel elvesztette magyar állampolgárságát az, aki kormánymegbízatás nélkül külföldre utazott és megszakítás nélkül tíz évet Magyarország területén kívül töltött. A tíz évet a külföldre távozás időpontjától, illetve ha az érintett útlevéllel távozott, az útlevél lejáratának napjától kellett számítani.

Ha az érintett a tíz éven belül Magyarországra visszatért, vagy útlevelét megújította, vagy bejegyeztette magát valamelyik konzulátuson, a távollét megszakadt, és a tíz év újra kezdődött. Távolléttel azok veszthették el magyar állampolgárságukat, akik 1929. szeptember 1. előtt távoztak Magyarországról, vagy utolsó magyar útlevelük 1929. szeptember 1. előtt járt le.

 

Megfosztás

A megfosztás, mint az állampolgárság elvesztésével járó szankció 1939 és 1990 között volt a magyar állampolgársági jog része.

Akinek állampolgárságát megfosztással vették el, 1990-től nyilatkozat útján visszaszerezheti magyar állampolgárságát. A nyilatkozatnak nincs visszaható hatálya, a megfosztott személy nem a megfosztás napjára visszamenő hatállyal, hanem a nyilatkozat napjával szerzi vissza a magyar állampolgárságot.

 

Elbocsátás

Az elbocsátás az első három állampolgársági törvény jogcíme volt a magyar állampolgárságtól való önkéntes megválásra, amelynek részletszabályai törvényről törvényre változtak. Az elbocsátás jogcímét 1993. október 1-én váltotta fel a hatályos törvény lemondás nevű jogcíme. Azok a személyek, akiknek magyar állampolgársága 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között szűnt meg elbocsátással, nyilatkozattal szerezhetik vissza magyar állampolgárságukat, szintén nem visszaható hatállyal, hanem a nyilatkozat napjával. Aki a jelzett időszak előtt vagy után kérte elbocsátását, visszahonosítással szerezhet újra magyar állampolgárságot.

 

Területi változások

  • Az 1921. július 26-án hatályba lépett trianoni békeszerződés értelmében megszűnt minden olyan személy magyar állampolgársága, akinek illetőségi helye olyan területen volt, amit Magyarország más országnak adott át, és automatikusan megszerezte annak az államnak az állampolgárságát, amelyhez illetőségi helye került.
  • 1938 és 1941 közötti területgyarapodások idején rendelkeztek arról, hogy mindazok, akik ezen a területen élnek, és ők maguk vagy felmenőjük a trianoni békeszerződés által vesztette el magyar állampolgárságát, törvény erejénél fogva magyar állampolgárokká válnak. Mindazok, akik az említett területi változások révén váltak magyar állampolgárrá, 1945. január 20-ai hatállyal elvesztették magyar állampolgárságukat.
  • 1946 és 1948 között a Németországba áttelepülésre kötelezett személyek Magyarország területének elhagyása napján elvesztették magyar állampolgárságukat. Az érintettek nyilatkozat útján válhatnak ismét magyar állampolgárrá, a nyilatkozat napjától.

 

Magyar-csehszlovák lakosságcsere

Az áttelepüléssel a magyar állampolgárok elvesztették magyar állampolgárságukat, a Magyarországra telepített csehszlovák állampolgárok viszont magyar állampolgárokká váltak.

 

Kettős állampolgárság megszűntetéséről kötött kétoldalú egyezmények

  • Lengyelország 1961. Egyezmény hatálya: 1962. február 3. – 1994. január 22.