Bejelentési kötelezettség

Ha Lengyelországban a magyar állampolgár útlevelét, személyazonosító igazolványát ellopták, az elveszett, megrongálódott, utazásra nem használható, akkor köteles ezt a tényt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 3 munkanapon belül bejelenteni a konzuli tisztviselőnél, eltulajdonítás esetén pedig a lengyel rendőrségen.

Az elvesztés, megsemmisülés, eltulajdonítás ténye, az erről szóló értesítés megérkezését követően haladéktalanul bekerül az úti okmányok központi nyilvántartásába. Ez alapján figyelmeztető jelzés kerül a Schengeni Információs Rendszerbe is, így valamennyi schengeni övezetbe tartozó állam számára ismert lesz az a tény, hogy az adott okmány kikerült jogszerű tulajdonosa birtokából.

Ha az elveszettnek vélt magánútlevél előkerül, a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell erről konzuli tisztviselőt vagy a rendőrséget.

Az elveszettnek vélt okmány megtalálásának ténye, az erről szóló értesítés megérkezését követően haladéktalanul bekerül az úti okmányok központi nyilvántartásába. Ez alapján törlésre kerül a figyelmeztető jelzés a Schengeni Információs Rendszerből.

Ideiglenes magánútlevél kiállítása

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ideiglenes magánútlevelet kizárólag magyar állampolgár igényelhet.

A konzul ideiglenes magánútlevelet állít ki a magyar állampolgárnak abban az esetben, ha magyar állampolgár külföldön elveszti, vagy ellopják az útlevelét/személyazonosító igazolványát, és az állandó magánútlevél kérelmezéséhez nem áll rendelkezésre elegendő idő.  A magyar állampolgárnak az ideiglenes magánútlevéllel lehetősége lesz Magyarországra való hazatérésre, illetve (esetenként) a külföldön való további tartózkodásra vagy további utazásra.

** 3. államba történő továbbutazás esetén az ideiglenes magánútlevél kiállításával egyidejűleg. be kell adni a rendes útlevélkérelmet is.

 

Az ideiglenes magánútlevélnek két típusa van: 

  • a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél

Magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani, ha az útlevele, illetőleg a személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki.

  • a külföldön való további tartózkodáshoz, tovább-, illetve hazautazáshoz kiállított ideiglenes magánútlevél

Magyar állampolgárnak külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb 1 évig érvényes ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, amennyiben az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele, vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és az utazásig magánútlevél nem állítható ki. A kérelmezőnek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, mint normál magánútlevél kérelem esetében.

Az ideiglenes magánútlevél eljárás megindításához vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb lévő konzulátusunkkal, és hozza magával a rendőrségi bejelentésről szóló jegyzőkönyvet. Felhívjuk a figyelmet, hogy okmány elvesztése esetén a rendőrség nem állít ki jegyzőkönyvet, azonban lopás esetén igen, és ezt a konzulátuson az ügyintézéskor be kell mutatni!

Az útlevél kiállításához konzulátusunknak előzetesen tudnia kell az igénylő nevét; születési helyét és idejét; anyja nevét, valamint az otthoni lakcímét; és lehetőség szerint az elveszett útlevél jelét és számát, ha az rendelkezésére áll.

Igénylés során benyújtandó dokumentumok:

  • Igénylőlap ideiglenes magánútlevél kiállításához
  • Jegyzőkönyv (amennyiben szükséges)
  • Igazolványkép (amennyiben szükséges)

A kiállítás illetékéről és díjáról konzultáljon a Konzulátussal előzetesen telefonon.

Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok: 

Kiskorú (gondnokság alatt álló személy) hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) nyújthatja be. Főszabály szerint mindkét szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges az okmány kiállításához. Elegendő, hogy csak az egyik szülő adja be a kérelmet, és nincsen szükség az előbbiekben felsorolt iratok valamelyikének bemutatására abban az esetben, ha a kiskorú korábban már rendelkezett magánútlevéllel, vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, és az még érvényes, de megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált. A konzul ilyen esetben a hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevelet a 6 hónapos érvényességi keretek között, legfeljebb a korábbi magánútlevéllel (személyazonosító igazolvánnyal) megegyező érvényességi idővel állíthatja ki. 

Amennyiben a kiskorú külföldön az úti okmányát elveszíti (eltulajdonítják, megrongálódik), és a kiskorúval nem utazott külföldre a törvényes képviselője, vagy az a külképviseleten nem tudott megjelenni, ebben az esetben kizárólag hazatérés céljából, és a korábbi magánútlevelének/személyazonosító igazolványának érvényességi idejéig (de legfeljebb 6 hónapig) kiállítható a kiskorú részére ideiglenes magánútlevél.

Abban az esetben, amennyiben olyan kiskorú részére kérnek hazatéréshez ideiglenes magánútlevelet, akinek a születése még nincsen Magyarországon anyakönyvezve, fontos tudnivaló, hogy az okmány Magyarországra való egyszeri belépésre jogosít, ezért azzal a gyermek születésének helye szerinti országba visszautazni nem tudnak, arra csak a hazai anyakönyvezés (a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem a külképviseleten is beadható) után, és az állandó magánútlevél (személyazonosító igazolvány) kiállítását követően kerülhet sor.