Milyen esetekben szerezhető meg vagy szerezhető vissza magyar állampolgárság nyilatkozattétellel?

Lakóhelyétől függetlenül szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát az alábbi esetek egyikével veszítette el:

  1. állampolgárságától az 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján megfosztották;
  2. 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátották;
  3. Németországba áttelepülésre kötelezett személy volt;

Lakóhelyétől függetlenül szerezheti meg magyar állampolgárságot az, aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá a korabeli szabályozás értelmében;

Hol tehetek nyilatkozatot?

Az állampolgársági kérelmét személyesen nyújthatja be a Varsói Konzulátuson.

14 évet már betöltött kiskorú kérelmező esetén a kérelmet saját magának és szülőjének (törvényes képviselőjének) is alá kell írnia, így személyesen meg kell jelenniük. Kisebb gyermek nevében a szülő jár el, a gyermek jelenléte nem szükséges.


Az állampolgársági eljárás díjmentes.


Szükséges dokumentumok

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • az elbocsátottak esetében a lehetőségekhez képest az eredeti elbocsátási okiratot;
  • 1957. október 1-je előtt magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától született személy esetén szülei házassági és anyja születési anyakönyvi kivonatát.
  • Születési anyakönyvi kivonat és családi állapotot igazoló okirat eredetiben vagy hiteles másolatban.

****Az idegen nyelvű okiratokat nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással kell a kérelemhez csatolni A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja.

Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott okmányok esetében

  • Családi állapotától függően a Magyarországon még be nem jegyzett születését, házasságát, válását és özvegyi családi állapotának bejegyzését kérelmező nyomtatványok

Magyarországon törvényi előírás, hogy a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, házasság felbontása, halál) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Enélkül a magyar állampolgárság megállapítására, magyar útlevél kiállítására sincs lehetőség.

A hazai anyakönyvezésről bővebb. információt itt talál.

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Az állampolgársági, valamint a kapcsolódó hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

**A nyilatkozat kizárólag a nyilatkozóra vonatkozik, hozzátartozóira nem. és nincs visszaható hatálya.