Hol tehetek nyilatkozatot?

Az állampolgársági kérelmét személyesen nyújthatja be a Varsói Konzulátuson.

14 évet már betöltött kiskorú kérelmező esetén a kérelmet saját magának és szülőjének (törvényes képviselőjének) is alá kell írnia, így személyesen meg kell jelenniük. Kisebb gyermek nevében a szülő jár el, a gyermek jelenléte nem szükséges.


Az állampolgársági eljárás díjmentes.


Szükséges dokumentumok

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • az elbocsátottak esetében a lehetőségekhez képest az eredeti elbocsátási okiratot;
  • 1957. október 1-je előtt magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától született személy esetén szülei házassági és anyja születési anyakönyvi kivonatát.
  • Születési anyakönyvi kivonat és családi állapotot igazoló okirat eredetiben vagy hiteles másolatban.

****Az idegen nyelvű okiratokat nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással kell a kérelemhez csatolni A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja.

Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott okmányok esetében

  • Családi állapotától függően a Magyarországon még be nem jegyzett születését, házasságát, válását és özvegyi családi állapotának bejegyzését kérelmező nyomtatványok

Magyarországon törvényi előírás, hogy a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, házasság felbontása, halál) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Enélkül a magyar állampolgárság megállapítására, magyar útlevél kiállítására sincs lehetőség

A hazai anyakönyvezésről bővebb. információt itt talál.

Milyen esetekben szerezhető meg vagy szerezhető vissza magyar állampolgárság nyilatkozattétellel?

Lakóhelyétől függetlenül szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát az alábbi esetek egyikével veszítette el:

  1. állampolgárságától az 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján megfosztották;
  2. 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátották;
  3. Németországba áttelepülésre kötelezett személy volt;

Lakóhelyétől függetlenül szerezheti meg magyar állampolgárságot az, aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá a korabeli szabályozás értelmében;

 

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Az állampolgársági, valamint a kapcsolódó hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

**A nyilatkozat kizárólag a nyilatkozóra vonatkozik, hozzátartozóira nem. és nincs visszaható hatálya.