Házasság hazai anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 65. § értelmében „a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének hazai anyakönyvezését.”

A külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezéséhez mind a feleség, mind a férj személyes megjelenése szükséges Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet az Időpontfoglaló rendszeren keresztül. Az Időpontfoglaló rendszer az Időpontfoglalás menüpontból érhető el.

 

Szükséges dokumentumok: minden iratot eredetiben kérünk bemutatni!

Mindkét fél részéről: (férj, feleség)

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • Állampolgárságot igazoló okirat (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány, magyar állampolgárok esetében továbbá állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat.
  • Lakcímkártya (a magyar féltől) Amennyiben nem rendelkezik ezzel a dokumentummal ide kattintson.) 

**Ha a házasságkötéssel összefüggésben változik a férj és/vagy a feleség neve, akkor az eredeti LIG kártyát le kell adnia az ügyfélnek az új hatósági igazolvány kiállításának érdekében.

Amennyiben a magyar állampolgár házastárs nem szerepel a személyi- és lakcímnyilvántartásban, úgy kérnie szükséges a nyilványtartásba vételét.

Amennyiben külföldön élőként szeretné magát nyilvántartásba vetetni, ügy az alábbi két adatlap közül az első kell kitöltenie. Ha Magyarországon élőként kéri nyilvántartsába vetetni magát, úgy a második adatlapot kell kitölteni. 

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az adatlappot kék színű tollal töltse ki mielőtt hivatalunkba látogat. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során hivatalunkban írja alá.

  • Születési anyakönyvi kivonat (Magyar fél esetében magyar hatóság által kiadott, lengyel fél esetében lengyel hatóság által kiadott okmány, amennyiben pedig a nem magyar házastárs harmadik ország állampolgára, kérjük a születési anyakönyvi kivonatával kapcsolatosan előzetesen egyeztetni szíveskedjen hivatalunkkal)
  • Házassági anyakönyvi kivonat

(Kérjük, amennyiben van rá mód, nemzetközi, háromnyelvű anyakönyvi kivonatot hozzanak a lengyel anyakönyvi hivataltól. Azonban mindenképpen olyan iratot szíveskedjenek bemutatni, melyből kiolvasható a nem magyar fél születésekor viselt neve is, valamint a felek személyi adatait is. A varsói konzulátus nem fogad el olyan házassági anyakönyvi kivonatot, amely csak a felek nevét tartalmazza.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eredeti anyakönyvi kivonat a magyar anyakönyvezést követően a magyar dokumentumtárban kerül elhelyezésre. Amennyiben a továbbiakban szükségük van a lengyel hatóságok által kiadott anyakönyvi kivonatra, annak nincs akadálya, hogy további példányt kérjenek ki a lengyel hatóságoktól, vagy hiteles másolatot készíttessenek a Konzulátuson.

**Anyakönyv fordítása és hitelesítése

Lengyel nyelvű okirat díjmentes fordítását és hitelesítését a konzulátus is elvégzi. A nemzetközi házassági anyakönyvi kivonathoz nem kell fordítást készíteni,, így az ügyintézés is gyorsabb!

Figyelem! Ha a házasságot nem Lengyelországban kötötték, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a házasságkötés helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson.
Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatok esetében.

  • A házasság előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok
  • Elvált, vagy megszűnt bejegyzett élettársi kapcsolat családi állapot igazolására: Amennyiben valamelyik – vagy mindkét – fél korábban már volt házas, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban volt, a házasságot, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető jogerős bírósági/közjegyzői/közigazgatási döntés.
  •  Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt** házastárs, vagy bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata. Külföldi halotti anyakönyvi kivonat esetén annak magyar fordítása is szükséges.

**Külföldön bekövetkezett, Magyarországon nem anyakönyvezett halál esetén szükséges a haláleset hazai anyakönyvezésének kérelmezése.

 

A házasság hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás.

A varsói Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás házasság hazai anyakönyvezése esetén, ha a kérelmezők a házasságot megelőző családi állapota nőtlen és hajadon volt: 2–3 hónapot, ha az egyik vagy mindkettő házastárs elvált volt: 3–5 hónapot vehet igénybe.