Milyen magyar dokumentumok szükségesek?

Külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasság (válás) hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány szükséges.

Amennyiben a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike) a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően – a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából – állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

 

Az adatlap kitöltése, segítség a kitöltéshez

A konzulátus kéri, hogy nyomtatott betűkkel töltse ki a válás hazai anyakönyvezésének adatlapját. Kérjük, a nevek kitöltésénél teljes nevet írjon (pl. „Minta Géza Béla”, „Minta Géza” helyett).

Segítség az adatlap kitöltéséhez

 

Milyen dokumentumokat kell csatolni?

1. A házasságot felbontó/érvénytelenné nyilvánító külföldi bíróság jogerős ítéletét.

A konzulátus kéri, hogy küldje be a birtokában lévő eredeti okmányt. Az eredeti okmányról ekkor a konzulátus hiteles másolatot készít, amelynek díját előre be kell fizetnie.

 

2. A jogerős bontóítélet fordítását:

  • lengyel nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen hitelesíti,
  • lengyel nyelvű okirat díjmentes fordítását és hitelesítését a konzulátus is elvégzi,
  • nem lengyel nyelvű okirat esetén keresse fel a varsói konzulátust, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét.

 

3. A magyar házassági anyakönyvi kivonat másolatát. (Ha a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, további információt a Házasság hazai anyakönyvezése című menüpont alatt talál.)

 

4. A magyar állampolgársággal rendelkező házastárs(ak)nak a magyar állampolgárságát igazoló okirat (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány vagy 1 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány) másolatát.

 

5. Külföldi állampolgár házastársa útlevelének adatoldaláról készített fénymásolatot.

 

A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtása személyesen, a varsói konzulátuson történik.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben aláírását közjegyző előtt hitelesíttetnie (személyazonosságát érvényes dokumentummal – útlevél, személyigazolvány – igazolnia) kell.

Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő a varsói konzulátus kéri, hogy annak benyújtásakor otthoni-, mobil- vagy munkahelyi telefonszámát is adja meg.

 

Az eljárás várható időtartama

A varsói Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás válás anyakönyvezése esetén 3–5 hónapot vehet igénybe.

 

Az eljárás díja

A konzuli díjat készpénzben (EUR-ban), a varsói konzulátuson kérjük befizetni.

Hazai okirat illetéke:

7 EUR