Válás hazai anyakönyvezése 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 65. § értelmében „a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt válásának hazai anyakönyvezését.”

A külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez mindkét fél személyes megjelenése szükséges Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet telefonon, vagy  e-mail-ben.


Szükséges dokumentumok: minden iratot eredetiben kérünk bemutatni!

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • Állampolgárságot igazoló okirat (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány, magyar állampolgárok esetében továbbá állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat
  • a magyar állampolgár kérelmező magyar hatóság által kiadott születési anyakönyvi kivonata
  • [Kérelem házasság külföldön történt megszüntetésének anyakönyvezése iránt] formanyomtatvány A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az adatlappot kék színű tollal töltse ki mielőtt hivatalunkba látogat. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során hivatalunkban írja alá.
  •  válást igazoló eredeti okirat (jogerős bírósági végzés és házassági anyakönyvi kivonat, amelyben feltüntetésre került a válás jogerőre emelkedésének dátuma.

** A 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. nyomtatvány). Amennyiben a válásakor nem kapott ilyen igazolást, úgy keresse meg a válást kimondó bíróságot és kérje az igazolás utólagos kiadását. – Az iratot NEM szükséges magyar nyelvre lefordíttatni.

**fordítás és hitelesítés A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja. Figyelem! Ha válás nem Lengyelországban történt, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a válás helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson.
Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott okmányok esetében.

 

A válás hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás.

A varsói Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás válás anyakönyvezése esetén 3–5 hónapot vehet igénybe.

 

**Figyelem! Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető.

Amennyiben a házasság felbontásának anyakönyvezésével együtt a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, (például újra a leánykori nevét használná), akkor a Kérelem házassági névviselési forma módosítására adatlapot is ki kell töltenie. Bővebb információt a névváltoztatásról itt talál.