Válás hazai anyakönyvezése 

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető.

A külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez elengedő a magyar állampolgár fél személyes megjelenése Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet az Időpontfoglaló rendszeren keresztül. Az Időpontfoglaló rendszer az Időpontfoglalás menüpontból érhető el.


Szükséges dokumentumok: minden iratot eredetiben kérünk bemutatni!

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • Állampolgárságot igazoló okirat (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány, magyar állampolgárok esetében továbbá állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat)
  • eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat (kivéve ha a külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezése még nem történt meg)
  • a magyar állampolgár kérelmező magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonata
  • [Kérelem házasság külföldön történt megszüntetésének anyakönyvezése iránt] formanyomtatvány - a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az adatlapot kék színű tollal töltse ki mielőtt hivatalunkba látogat. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során, hivatalunkban írja alá.
  • válást igazoló eredeti okirat (jogerős bírósági végzés és válás tényével záradékolt házassági anyakönyvi kivonat), amelyben feltüntetésre került a válás jogerőre emelkedésének dátuma.
  • FIGYELEM!** A 2004. május 1. után jogerőre emelkedett házasságot felbontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes lengyel bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. rendelet szerinti nyomtatvány). Az igazolást a bíróság a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló Tanács (EU) 2019/1111 rendelete (2019. június 25.) alapján az érintett fél kérése köteles kiállítani. A rendelet itt érhető el.

Amennyiben a válásakor nem kapott ilyen igazolást, úgy keresse meg a válást kimondó bíróságot és kérje az igazolás utólagos kiadását. – Az iratot NEM szükséges magyar nyelvre lefordíttatni.

**fordítás és hitelesítés A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja. Figyelem! Ha válás nem Lengyelországban történt, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a válás helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson.
Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott okirat esetében.

A válás hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállítása nem automatikus. Ezt külön kell kérni az Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem nyomtatványon.

A varsói Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás válás anyakönyvezése esetén 3–5 hónapot vehet igénybe.

 

Amennyiben a házasság felbontásának anyakönyvezésével együtt a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, (például újra a leánykori nevét használná), akkor a Kérelem házassági névviselési forma módosítására adatlapot is ki kell töltenie. Bővebb információt a házassági név módosításról itt talál.