Az aláírás hitelesítéshez személyesen szükséges megjelennie Hivatalunkban, ehhez előzetes időpontfoglalás szükséges, melyet az IDŐPONTFOGLALÁS menüpontban lehet megtenni.  

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön Magyarország varsói konzulja előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a varsói konzul előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a varsói konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie, a varsói konzulátus munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.  Tekintettel arra, hogy ennek az  ügytípusnak az intézésére  25 perc áll rendelkezésre, tisztelettel kérjük, hogy az aláírandó dokumentumot az ügyintézést  megelőző két nappal küldje el emailen Konzulátusunkra, hogy azt előkészítsük. Kérjük, a dokumentumhoz csatolja személyazonosító okmányát. A hitelesítési záradékban csak olyan adatot tudunk feltüntetni, amit okmánnyal igazolni tud. Így, ha édesanyja születési nevét is fel szeretné tüntetni a záradék szövegében, úgy személyi igazolványát vagy anyakönyvi kivonatát is hozza magával. 

 

Az ügyintézés módja, a személyazonosság igazolása

A személyazonosságot érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával tudja igazolni. Személyazonosító irat hiányában a konzulátus a hitelesítést nem tudja elvégezni. Más okmányt a személyazonosításra nem tudunk elfogadni. Magyar állampolgár esetében a magyar vezetői engedélyt is elfogadjuk.

Cégképviseleti jogosultágot igazoló aláíráshitelesítés: 

Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik (cégjegyzés hitelesítése), az aláíró ügyfélnek a személyazonossága mellett igazolnia kell a cégképviseleti jogosultságát, valamint a hatósági, illetve cégbírósági bejegyzés megtörténtét is, amennyiben a szervezet létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges. A cégképviseleti jogosultság és a cégbírósági bejegyzés megtörténte 30 napnál nem régebbi közokirattal igazolható (hiteles cégkivonat, hiteles cégmásolat). 

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (Céginformációs Szolgálat) honlapján keresztül ingyenesen elérhető tárolt cégkivonat nem közokirat, így azt a fentiek igazolására nem tudjuk elfogadni.

Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében történő aláírás esetén a szervezet saját országának joga szerint szükséges igazolni a bejegyzés megtörténtét és az ügyfél képviseleti jogosultságát.

A lengyel eKRS rendszerből letölthető cégkivonatok közhitelesnek minősülnek, így kérjük, az ebből a rendszerből generált cégkivonatot hozzák magukkal az ügyintézésre. Az ügyintézést megelőző két nappal szíveskedjenek az aláírandó dokumentumot word formátumban emailen Konzulátusunknak megküldeni és ehhez szíveskedjenek csatolni a cégkivonatot, illetve személyazonosító igazolványát is.  

Az eljárás díja

Az eljárás díjáról tájékozódjon a Konzuli Díjak menüpont alatt.

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására

1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adásvételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.

2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, azért többet már nem kell fizetni.