1. HIVATALBÓL TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL– ÚTLEVÉLIGÉNYLÉSKOR

Új magánútlevél kérelmezésekor, amennyiben a kérelmező még nem szerepel, vagy passzív adatállománnyal szerepel a magyar polgárok Személyi adatainak és Lakcímének Nyilvántartásában (SZL) szükséges a nyilvántartásba való felvétele. A nyilvántartásba vételnek kizárólag akkor van helye, ha a kérelmező anyakönyvi eseménye (születés, házasság, válás) az Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartásban (EAK) már szerepel. Az anyakönyvi kivonat/ok bemutatásával kérelmezni tudjuk felvételét az EAK rendszerbe, ezért javasoljuk, hogy az ügyintézésre, szükség esetére anyakönyvi kivonatait hozza magával.

Amennyiben külföldön élő magyar állampolgárként történő felvételét kéri az SZL-be szíveskedjen az alábbiakban letölthető formanyomtatványok közül az Adatlap – külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez című adatlapot kinyomtatni és a gyorsabb ügyintézés érdekében mielőtt hivatalunkba látogat kitölteni. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá.

Amennyiben Magyarországon élő magyar állampolgárként történő felvételét kéri az SZL-be szíveskedjen az Adatlap – Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez című adatlapot kinyomtatni és a gyorsabb ügyintézés érdekében mielőtt hivatalunkba látogat kitölteni. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá.

A kérelemben nyilatkozni szükséges a kérelmező családi állapotáról. A családi állapot igazolásához bemutatni szükséges az eredeti, magyar hatóság által kiadott anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben nem tud bemutatni ilyen anyakönyvet, de az esemény magyarországi anyakönyvezése már megtörtént, a hiányzó anyakönyvi kivonat pótlása érdekében, a Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt című nyomtatvánnyal kérhet egy másik, új kivonatot. A kitöltött formanyomtatványt a Konzulátuson szükséges aláírni és a kérelmezőnek személyazonosító okmányait eredetiben, személyesen szükséges bemutatnia.

A kiskorú gyermek lakóhelyeként a szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni. Kiskorú kérelmező csak abban az esetben szerepelhet külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásban, ha valamelyik szülő is külföldön élő magyar állampolgárként szerepel, vagy külföldi állampolgár (külföldi lakcímmel).

 

2. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRKÉNT – KÉRELEMRE

 

Amennyiben rendelkezik magyar állampolgársággal, de nem szerepel az SZL nyilvántartásban (nincs lakcímigazolványa) útlevéligényléstől függetlenül kérelmezheti felvételét, mint külföldön élő magyar állampolgár. Ehhez kérjük, szíveskedjen a Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatinak nyilvántartásához című adatlapot kinyomtatni és a gyorsabb ügyintézés érdekében mielőtt hivatalunkba látogat kitölteni. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá. 

A kérelemben nyilatkozni szükséges a kérelmező családi állapotáról. A családi állapot igazolásához bemutatni szükséges az eredeti, magyar hatóság által kiadott anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben nem tud bemutatni ilyen anyakönyvet, de az esemény magyarországi anyakönyvezése már megtörtént, a hiányzó anyakönyvi kivonat pótlása érdekében, a Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt című nyomtatvánnyal kérhet egy másik, új kivonatot. A kitöltött formanyomtatványt a Konzulátuson szükséges aláírni és a kérelmezőnek személyazonosító okmányait eredetiben, személyesen szükséges bemutatnia.

Az eljáráskor nem szükséges a külföldi lakcímet okirattal igazolni.

 

3. KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR SZEMÉLYI ADAT-ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBAN TÁROLT ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben személyes adataiban változás történt (pl. külföldi lakcíme megváltozott, családi állapota, neve házasságkötés miatt megváltozott), azt az SZL nyilvántartásban is módosítani szükséges. Ehhez kérjük, szíveskedjen a Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatinak nyilvántartásához című adatlapot kinyomtatni és a gyorsabb ügyintézés érdekében mielőtt hivatalunkba látogat kitölteni. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá. 

Tájékoztatjuk, hogy a külföldi lakcím megváltozását elektronikusan is be lehet jelenteni a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságának a weboldalán, amely itt érhető el:

Külföldi lakcímváltozás bejelentése on-line

 

4. LAKCÍMIGAZOLVÁNY PÓTLÁSA/CSERÉJE IRÁNTI KÉRELEM

Amennyiben lakcímigazolványa elveszett/ellopták/megrongálódott vagy a lakcímigazolványon szereplő adatai tévesek, illetve azokban változás történik, szükséges az okmány pótlása/cseréje. Ehhez kérjük, szíveskedjen a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány cseréje/pótlása iránti kérelem című adatlapot kinyomtatni és a gyorsabb ügyintézés érdekében mielőtt hivatalunkba látogat kitölteni. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá. 

5. KÜLFÖLDI LETELEPEDÉS BEJELENTÉSE

Amennyiben az SZL nyilvántartásban magyarországi lakcímmel szerepel, de szeretné bejelenteni külföldi letelepedését külföldi lakcímének megjelölésével, kérjük szíveskedjen a Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat című adatlapot kinyomtatni és a gyorsabb ügyintézés érdekében mielőtt hivatalunkba látogat kitölteni. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá.

Kiskorú gyermek külföldi letelepedéséhez kérjük a Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat kiskorú részére című adatlapot szíveskedjenek kinyomtatni és kitölteni. 

Az eljáráskor nem szükséges a külföldi lakcímet okirattal igazolni.

A kérelem benyújtásakor a magyarországi lakcímet tartalmazó lakcímigazolványt – csere céljából – le kell adni vagy nyilatkozni kell az okmány elvesztéséről.

A lakcímnyilvántartási ügyek konzuli díj-és illetékmentesek.