A konzulátus kéri, hogy az elhunyt hozzátartozója nyomtatott betűkkel töltse ki a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezésének adatlapját. Kérjük, a nevek kitöltésénél teljes nevet írjon (pl. „Minta Géza Béla”, „Minta Géza” helyett).

 

Milyen dokumentumokat kell csatolni?

1. A külföldi, 3 hónapnál nem régebbi, eredeti halotti anyakönyvi kivonatot.

A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, kérjük: küldje be a varsói Nagykövetség címére a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri annak visszajuttatását.

 

2. A külföldi halotti anyakönyvi kivonat fordítását:

  • lengyel nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen hitelesíti,
  • lengyel nyelvű okirat díjmentes fordítását és hitelesítését a konzulátus is elvégzi,
  • nem lengyel nyelvű okirat esetén keresse fel a varsói konzulátust, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét.

 

3. Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatát fénymásolatban.

 

4. Az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, vagy a bontóítélet fénymásolatát, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.

 

A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtása személyesen, a varsói konzulátuson történik.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben aláírását közjegyző előtt hitelesíttetnie (személyazonosságát érvényes dokumentummal – útlevél, személyi igazolvány – igazolnia) kell.

Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő a varsói konzulátus kéri, hogy annak benyújtásakor otthoni-, mobil- vagy munkahelyi telefonszámát is adja meg.
 

Az eljárás díja

A haláleset hazai anyakönyvezési eljárása díjmentes.