Apai elismerő nyilatkozat

 

Az apai elismerő nyilatkozat kérelem benyújtásához mindkét szülőnek személyesen szükséges megjelennie Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet az Időpontfoglaló rendszeren keresztül. Az Időpontfoglaló rendszer az Időpontfoglalás menüpontból érhető el.

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. Erről részletesen a külföldön történt születés magyarországi anyakönyvezése résznél olvashat.

Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. Ezt Magyarországon az okmányirodákban, illetve a konzulátuson is meg lehet tenni.

 

Az ügyintézésnek két módja van:

  1. A kérelmet előterjesztő szülők a lengyel hatóság által kiállított lengyel apai elismerő nyilatkozatot hozzák magukkal. Hivatalunk arról költségmentesen készít hiteles másolatot és fordítást, majd ezt csatoljuk a születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez.
  2. Az önálló apai elismerő nyilatkozat tételének feltételei (ezt az eljárást abban az esetben javasoljuk, ha nem áll rendelkezésre apai elismerő nyilatkozat, illetve az apai elismerő nyilatkozatot nem lengyel hatóság előtt tették).

 

  • szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (külföldi állampolgárok esetében mindig útlevél);
  • [Apai elismerő nyilatkozat MEGSZÜLETETT gyermekre] c. formanyomtatvány kitöltése 4 példányban

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az adatlapot kék színű tollal töltse ki mielőtt hivatalunkba látogat. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írja alá.

  • magyar állampolgárságú szülő(k) eredeti, 4 évnél nem régebbi magyar születési anyakönyvi kivonatának bemutatása (Az érintett szülő szükség esetén előzetesen vagy az apai elismerő nyilatkozat megtételével egyidejűleg kérheti konzuli hivatalunktól az elveszett/régebbi anyakönyvi kivonat ingyenes pótlását.)
  • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata –külföldi dokumentum esetén hiteles fordítással is ellátva;

**Anyakönyv fordítása és hitelesítése

A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja.

Figyelem! Külföldi anyakönyvi kivonat esetén a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a dokumentumot kibocsátó országban lévő magyar konzulátuson.
Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatok esetében.

  • ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza (magyar állampolgárságú anya esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat szükséges abban az esetben is ha a válás külföldön történt - ez esetben először kezdeményezni kell a külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezését) vagy a bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról;
  • Ha az anya özvegy családi állapotú, akkor be kell mutatni az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát.

Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél;

  • Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges továbbá az anyának (a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének), és a tizennegyedik életévét betöltött gyermeknek az önálló hozzájárulása

 

Lehetőség van arra is, hogy a még meg nem született gyermek esetében tegyen az apuka apai elismerő nyilatkozatot. Ilyen esetben kérjük, hogy külön e-mailben kérje részletes tájékoztatónkat. [Apai elismerő nyilatkozat SZÜLETENDŐ gyermekre]

 

Az apai elismerő nyilatkozat díjköteles eljárás.

A fizetendő összegről tájékozódjon az Eljárási díjak menüpont alatt.

FIGYELEM! A vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések alapján az eljáró hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a gyermek családi jogállása rendezett-e, vagyis az apai jogállás betöltött-e. Az apai elismerő nyilatkozat felvételére ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha az apai jogállás betöltetlen, azaz a magyar családjogi szabályok alapján senkit nem lehet a gyermek apjának tekinteni. A magyar jogban (Ptk. 4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul, ellentétben az anyai pozícióval, ami a születés tényével egyértelműen betöltötté válik. A hatályos magyar jogban az apaság a következő sortartó vélelmeken alapulhat:

1) az anya fennálló házassága,

2) fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,

3) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás

4) apai elismerő nyilatkozat,

5) az apaság bírósági megállapítása.

Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apját, abban az esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat NEM tehető az apaság vélelmének megdöntéséig.