Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 65. § értelmében „a magyar állampolgár köteles kezdeményezni gyermeke külföldön történt születésének hazai anyakönyvezését.”

A megszületett gyermek hazai (magyarországi) anyakönyvezése érdekében mindkét szülőnek személyesen szükséges megjelennie Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet az Időpontfoglaló rendszeren keresztül. Az Időpontfoglaló rendszer az Időpontfoglalás menüpontból érhető el.

 

Szükséges dokumentumok: minden iratot eredetiben kérünk bemutatni!

 Mindkét szülő részéről:

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • Lakcímkártya ( a magyar féltől) (Amennyiben nem rendelkezik ezzel a dokumentummal ide kattintson.) 
  • Születési anyakönyvi kivonat (magyar fél - magyar hatóságok által kiadott, lengyel fél - lengyel hatóságok által kiadott okmányt hozza magával. Amennyiben a nem magyar szülő, harmadik ország állampolgára, kérjük szíveskedjen előzetesen egyeztetni  hivatalunkkal).  
  • Házassági anyakönyvi kivonat (magyar hatóság által kiadott okmány)

Külföldön kötött, de Magyarországon még nem anyakönyvezett házasságot Magyarországon is anyakönyveztetni kell, ez a születés anyakönyvezésével együtt is intézhető. Erről további információt a Házasság hazai anyakönyvezése című pont alatt talál.

** Amennyiben a gyermek nem házasságban született, a gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükség van a lengyel hatóság által kiállított apai elismerő nyilatkozat bemutatására. Erről részletesen itt olvashat.

**Amennyiben a gyermek magyar szülőjének/szüleinek hiányzik a születési anyakönyvi kivonata vagy a házassági anyakönyvi kivonatuk, a Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt című nyomtatvánnyal kérhetnek egy másik, új kivonatot.

 

Gyermek részéről:

  • Születési anyakönyvi kivonat .  

(Kérjük ne a nemzetközi, hanem a lengyel nyelvű anyakönyvi kivonatot kérjék ki a lengyel anyakönyvi hivataltól születés hazai anyakönyvezése esetén.) Felhívjuk a figyelmet, hogy az eredeti születési anyakönyvi kivonat a magyar anyakönyvezést követően a magyar dokumentumtárban kerül elhelyezésre. Amennyiben a szülöknek a továbbiakban szükségük van a lengyel hatóságok által kiadott anyakönyvi kivonatra, annak nincs akadálya, hogy további példányt kérjenek ki a lengyel hatóságoktól, vagy hiteles másolatot készíttessenek a Konzulátuson.

**Anyakönyv fordítása A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja.

Figyelem! Ha a gyermek nem Lengyelországban született, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a születés helye szerinti ország magyar konzulátusán. .
Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatokhoz.

 

**A külföldön történt születés hazai anyakönyvezésekor a nyilvántartásba vétel hivatalból történik. Magyarországon élő magyar állampolgárként akkor vehető a gyermek nyilvántartásba, ha valamelyik szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik. A lakcímkártyát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.

FIGYELEM: Amennyiben egyik szülő sem tulajdonosa annak az ingatannak, ahova a gyermeket bejelenteni kívánják, úgy a tulajdonostól külön hozzájáruló nyilatkozatot kell csatolni a kérelemhez. A nyilatkozatnak kötött formája nincsen, lehet kézzel írni és aláírni vagy gépelt dokumentumot bemutatni, melyet két tanú aláírásával, okmányszámmal és születési adataival hitelesít.

A Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás.

A magyarországi anyakönyvezésének és a születési anyakönyvi kivonat Hivatalunkhoz érkezésének várható időtartama kb. 3-4 hónap.

 

Fel kívánjuk hívni a figyelmét a Köldökzsinór Programra / Babakötvény-re melyről részletesen itt olvashat.