Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön Magyarország varsói konzulja előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a varsói konzul előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a varsói konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie, a varsói konzulátus munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.  

 

Az ügyintézés módja, a személyazonosság igazolása

Aláírása hitelesítésének alapfeltétele, hogy személyesen megjelenjen a konzulátus ügyfélfogadási idejében. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont-egyeztetés alapján kerülhet sor.

A személyazonosságot érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával tudja igazolni. Személyazonosító irat hiányában a konzulátus a hitelesítést nem tudja elvégezni. Más okmányt a személyazonosításra nem tudunk elfogadni. Magyar állampolgár esetében a magyar vezetői engedélyt is elfogadjuk.

Amennyiben az aláírás cég (illetve más szervezet) képviselőjeként történik, minden esetben be kell mutatni vagy a 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, vagy a 3 hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányt.

 

Az eljárás díja

A magánszemély aláírás hitelesítésének konzuli díja 30 EUR minden egyes aláírásra. A cégjegyzés valódiságának hitelesítése 45 EUR. Amennyiben aláírását több iraton szükséges hitelesíteni, a konzuli díjat annyiszor kell felszámítanunk.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját az 5/2010. (XII. 31.) külügyminiszteri rendelet írja elő.

 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására

1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adásvételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, 30–30 EUR-t. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni a 30 EUR-s eljárási díjat.

2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, azért többet már nem kell fizetni.

Az oldal tetejére