Konzuli igazolás lengyelországi házasságkötéshez

 

 

A lengyelországi házasságkötéshez a lengyel hatóságoknak szükségük van egy Magyarország konzulátusa (Varsó/Krakkó) által kiadott igazolásra, mely szerint a házasságkötésnek nincs törvényi akadálya. A lengyel nyelvű konzuli igazolás kiállítása érdekében - melyben szerepel a két fél (menyasszony, vőlegény) családi állapota is – mindkét félnek személyesen szükséges megjelennie Hivatalunkban. A külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez mindkét fél személyes megjelenése szükséges Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet telefonon, vagy  e-mail-ben.

Szükséges dokumentumok:

  • érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • mindkét fél születési anyakönyvi kivonata (csak bemutatásra) - magyar fél esetében magyar hatóság által kiadott születési anyakönyvi kivonat
  • lengyel fél részéről családi állapot igazolása (lengyel nyelven, melynek kiállítására maximum három hónappal korábban került sor), (Zaświadczenie o stanie cywilnym)
  • magyar fél részéről lakcímkártya
  • magyar állampolgár családi állapot igazolása (amennyiben rendelkezésre áll),
  • ha valamelyik fél elvált, jogerős bontóítélet (lengyel vagy magyar nyelven)
  • Formanyomtatvány

A lengyel nyelvű formanyomtatvány a lengyel félre, a magyar nyelvű formanyomtatvány a magyar félre vonatkozik. (Szíveskedjenek a személyazonosító okmányaikban szereplő formában feltüntetni a kért adatokat.) A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az adatlapot kék színű tollal töltsék ki mielőtt hivatalunkba látogatnak. Azonban kérjük, hogy azt majd csak a személyes ügyintézés során írják alá.

Az eljárások díjáról tájékozódjon a Konzuli Díjak menüpont alatt.

A tanúsítvány kiállítási eljárása kb. egy órát vesz igénybe, helyben megvárható.

A konzuli igazolás MINTÁJA

Az igazolás a kiállítás dátumától számított 6 hónapig érvényes.

Mindenképpen javasoljuk, hogy több hónappal a tervezett házasságkötést megelőzően vegyék fel a lengyel anyakönyvi hivatallal a kapcsolatot és tájékozódjanak, hogy pontosan milyen dokumentumok benyújtására lesz szükség, illetve feltétlenül kérdezzék meg, hogy a házasságkötés tervezett ideje előtt mennyivel szükséges a szóban forgó házasságkötési igazolást bemutatniuk. (Ez azoknak a kérelmezőknek lehet fontos, akik külföldről érkeznek.)

Tájékoztatjuk, hogy a házasságkötéshez szükséges konzuli igazolást a magyar Személyi adat és lakcímnyilvántartó Rendszerben (SZL) tárolt adatok alapján tudjuk kiállítani, illetve hat hónapnál nem régebbi családi állapot igazolás alapján.  Az SZL-ben tárolt adatai várhatóan megegyeznek a Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártya, LIG kártya) látható adatokkal. Amennyiben a kártyán magyarországi cím szerepel, a magyarországi címet tudjuk beleírni a konzuli igazolásba is. Amennyiben LIG kártyáján a lakóhelyénél: „Külföldi cím” szerepel, a magyar hatóságoknál legkésőbb bejelentett külföldi címet (mely az SZL-ben szerepel) tudjuk a konzuli igazolásba is bejegyezni. Továbbá mindenképpen szükséges, hogy az SZL-ben aktív státusszal szerepeljen. Passzív státusz esetén az iratot nem tudjuk kiadni.

További lehetőség, hogy bírósági úton, nem peres eljárás keretében kérik, hogy a dokumentum kiállításától a lengyel fél tekintésen el.  Információink szerint ez akár több hónapig tartó eljárás lehet. 

** Felhívjuk figyelmét, hogy miután a házasságkötés megtörtént és a lengyel anyakönyvi hivatal által kiadott házassági anyakönyvi kivonat már a rendelkezésükre áll, a Lengyelországban megkötött házasságot, Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Erről bővebb információt itt talál.