Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 65. § értelmében „a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezését.”

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!

A külföldön bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezéséhez mindkét fél személyes megjelenése szükséges Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet az Időpontfoglaló rendszeren keresztül. Az Időpontfoglaló rendszer az Időponfoglalás menőpontból érhető el.

 

Szükséges dokumentumok: minden iratot eredetiben kérünk bemutatni!

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • Állampolgárságot igazoló okirat (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány, magyar állampolgárok esetében továbbá állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat.
  • Lakcímkártya
  • Magyar fél (felek) születési anyakönyvi kivonata
  • Okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról Eredetiben, vagy pedig hiteles másolatban.

**Anyakönyv fordítása és hitelesítése

A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja.

Figyelem! Ha az élettársi kapcsolat bejegyzésére nem Lengyelországban került sor, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a dokumentum kiadásának helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson.
Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatok esetében.

  • Elvált, vagy megszűnt bejegyzett élettársi kapcsolat családi állapot igazolására: Amennyiben valamelyik – vagy mindkét – fél korábban már volt házas, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban volt, a házasságot, vagy bejegyzett élettársi
  •  Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt** házastárs, vagy bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata. Külföldi halotti anyakönyvi kivonat esetén annak magyar fordítása is szükséges.

**Külföldön bekövetkezett, Magyarországon nem anyakönyvezett halál esetén szükséges a haláleset hazai anyakönyvezésének kérelmezése.

 

A bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezésé díjmentes eljárás.

A Varsói Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás házasság hazai anyakönyvezése esetén, ha a kérelmezők korábbi családi állapota nőtlen és hajadon volt: 2–3 hónapot, ha az egyik vagy mindkét fél elvált volt: 3–5 hónapot vehet igénybe.