Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 65. § értelmében „a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezését.”

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!

A külföldön bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezéséhez mindkét fél személyes megjelenése szükséges Hivatalunkban. Ehhez előzetes időpont foglalás szükséges, melyet megtehet telefonon, vagy  e-mail-ben.

 

Szükséges dokumentumok: minden iratot eredetiben kérünk bemutatni!

  • Érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány)
  • Állampolgárságot igazoló okirat (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány, magyar állampolgárok esetében továbbá állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat.
  • Lakcímkártya
  • Magyar fél (felek) születési anyakönyvi kivonata
  • Okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról Eredetiben, vagy pedig hiteles másolatban.

**Anyakönyv fordítása és hitelesítése

A lengyel nyelvű okiratot a Varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen fordítja.

Figyelem! Ha az élettársi kapcsolat bejegyzésére nem Lengyelországban került sor, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a dokumentum kiadásának helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson.
Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatok esetében.

  • Elvált, vagy megszűnt bejegyzett élettársi kapcsolat családi állapot igazolására: Amennyiben valamelyik – vagy mindkét – fél korábban már volt házas, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban volt, a házasságot, vagy bejegyzett élettársi
  •  Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt** házastárs, vagy bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata. Külföldi halotti anyakönyvi kivonat esetén annak magyar fordítása is szükséges.

**Külföldön bekövetkezett, Magyarországon nem anyakönyvezett halál esetén szükséges a haláleset hazai anyakönyvezésének kérelmezése.

 

A bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezésé díjmentes eljárás.

A Varsói Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás házasság hazai anyakönyvezése esetén, ha a kérelmezők korábbi családi állapota nőtlen és hajadon volt: 2–3 hónapot, ha az egyik vagy mindkét fél elvált volt: 3–5 hónapot vehet igénybe.