Ogłoszenie wyników węgiersko-polskiego konkursu pozarządowego w 2021 r.


Wyniki konkursu na polsko-węgierskie projekty pozarządowe w ramach podpisanego w 2014 roku Porozumienia (Memory of Understanding) między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Polski i Węgier ws. finansowania współpracy organizacji pozarządowych:

W 2021 roku na konkurs wpłynęło 41 projektów, z których komisja oceniająca – w skład której weszli przedstawicieli Ambasady Węgier oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - postanowiła przyznać dofinansowanie jedenastu z nich na łączną kwotę 30 000 euro.

Lista zwycieżców